21 Ἀπριλίου

21 Ἀπριλίου   Ἑορταζόμενοι ἅγιοι                                                                                                  ● Ὁ Ἅγιος Ἰανουάριος ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ Πρόκουλος, Σῶσσος καὶ       ...
Περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7