19 Ἀπριλίου

0419

19 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Παφνούτιος εροσολυµίτης, εροµάρτυρας

●     γιος Θεόδωρος π τν Πέργη τς Παµφυλίας κα ο γιοι Σωκράτης κα

       Διονύσιος ο στρατιτες

     γία Φιλίππα µητέρα το γίου Θεοδώρου

●     σιος Γεώργιος µολογητής, πίσκοπος Πισιδίας

●     γιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●     σιος Συµεν γούµενος . Μονς Φιλόθεου γίου ρους

●     γιος γαθάγγελος σφιγµενίτης

●     γιος Διόσκορος

     γία σινθ το Γκορίτσκυ (ωσίδα)

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Παφνούτιος εροσολυµίτης, εροµάρτυρας

ζησε στ χρόνια το ατοκράτορα Διοκλητιανο. ταν ατς κήρυξε διωγµ κατ τν χριστιανν, παρχος Ἀῤῥιανς ξεκίνησε ν συλλάβει τν Παφνούτιο µέσα στς ρηµις τς Αγύπτου, που ζοσε. λλ ατς ρχεται κα συναντ µόνος του τν Ἀῤῥιανό, πο διέταξε ν βασανισθε Παφνούτιος π τόπου. Ξέσχισαν τς σάρκες του µέχρι το σηµείου ν φαίνονται τ ντόσθιά του.

Παφνούτιος προσευχήθηκε καί, ντελς θαυµατουργικά, ο πληγές του κλεισαν µ ποτέλεσµα ν πιστέψουν στ Χριστ ο δυ στρατιτες πο τν βασάνισαν.

Ἀῤῥιανς ποκεφάλισε τος δυ στρατιτες, κα τν Παφνούτιο τν ριξε στ φυλακή. κε, συνάντησε 40 προκρίτους, πο κατάφερε ν τος κάνει χριστιανούς. Τ µαθε Ἀῤῥιανς κα ργισµένος τος καψε λους ζωντανούς, λλ Παφνούτιος µ θαµα γινε φαντος π τ µάτια του. Καί, φο ν τ µεταξ φερε πολλος στ χριστιανικ πίστη, παρουσιάζεται µόνος του στν Ἄῤῥιανο, πο διέταξε ν τν κοµµατιάσουν. Κα ν Ἀῤῥιανς πγε ν τν δε κοµµατιασµένο νεκρό, τ κοµµάτια το σώµατος νώθηκαν κα Παφνούτιος, ζωντανς µπροστά του, το λέει: «Μ γνωρίζεις, Ἀῤῥιανέ; λα ατ τ περ µ θαυµάσια, πραγµατοποιε Κύριός µου ησος Χριστός, δι ν λεγχθ σέβειά σου, δι ν ννοήσης τι, πολεµν πρς ατόν, λακτίζεις πρς κέντρον, δι ν καταλάβεις τι λατρεύεις κωφ κα τυφλ εδωλα κατασκευασµένα π λην ναίσθητον». Τ θαµα γινε φορµ ν πιστέψει να λόκληρο τάγµα στρατιωτν. Στν πελπισία του Ἀῤῥιανς, στειλε τν Παφνούτιο στ ώµη, που λαβε σταυρικ θάνατο.

 

γιος Θεόδωρος π τν Πέργη τς Παµφυλίας κα ογιοι Σωκράτης κα Διονύσιος ο στρατιτες

πρξε στ χρόνια του βασιλι ντωνίνου (138-161) κα γεµόνα Θεοδότου. Καταγόταν π τν Πέργη τς Παµφυλίας κα ταν πολ εσεβής. π τ ζλο του γι τν εσέβεια, κατέστρεφε εδωλα, ξόανα κα εδωλολατρικος ναούς. Συνελήφθη µως κα πέστη φρικτ βασανιστήρια. Τν πλωσαν σ πυρακτωµένη σχάρα κα πειτα τν δεσαν πίσω π γρια λογα, τ ποια τν συραν σ µεγάλη νώµαλη δαφικ πόσταση. Κατόπιν τν ριξαν µέσα στ καµίνι τς φωτις, µαζ µ δυ στρατιτες πο εχαν πιστέψει στν Χριστό, τν Σωκράτη κα τν Διονύσιο. Στ συνέχεια τν φυλάκισαν κα τελικ τν σταύρωσαν κα τν τρύπησαν µ βέλη. Κα µετ τρες µέρες γωνιωδν βασανιστηρίων πάνω στ σταυρ παρέδωσε τν µακαρία ψυχή του. γία Φιλίππα µητέρα το γίου Θεοδώρου Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

σιος Γεώργιος µολογητής, πίσκοπος Πισιδίας

ζησε στ χρόνια τν εκονοµάχων κα ταν π παιδ φιερωµένος στν Θεό. Λόγω τς περβολικς του ρετς, χειροτονήθηκε πίσκοπος Πισιδίας. πειδ δ δν δέχτηκε ν συµφωνήσει µ τος αρετικος εκονοµάχους κα ν ρνηθε τν προσκύνηση τν γίων Εκόνων, ξορίστηκε κα πέστη διάφορες κακοπάθειες. τσι φο πέρασε λη τν ζωή του, ναπαύθηκε ν Κυρί, παίρνοντας τ στεφάνι τς µολογίας.

 

γιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Μετ τ θάνατο το Πατριάρχη Στεφάνου το Β´, διάδοχός του κλέχθηκε τν Δεκέµβριο το 928 µοναχς Τρύφων. Τρύφωνας µόναζε σ κάποια µον τς Μικρς σίας κα διακρινόταν γι τν ελάβεια κα τν γιότητά του. κκλησία τν προτίµησε, γιατί εχε µεγάλα θικ πλεονεκτήµατα. λλ᾿ ατοκράτορας ωµανς Λεκαπηνός, τάχθηκε κα ατς πρ τς κλογς του, µ κάποια σκοπιµότητα µως. Σκεφτόταν δηλ. τι θ το ταν εκολο µετ π κάποιο χρόνο, ν πείσει τν Τρύφωνα σ παραίτηση, γι ν ναδείξει ντ᾿ ατο Πατριάρχη τ γιό του Θεοφύλακτο. Γι᾿ ατ κα βοήθησε τν Τρύφωνα στ ργο του γι τν κκλησία, µ πολλς λεηµοσύνες κα δωρες σ µοναστήρια κα πτωχοκοµεα. νυπόµονος µως καθς ταν ωµανός, τ 931 πο γιός του ταν µόλις 15 τν, επε στν Πατριάρχη ν παραιτηθε, γι ν᾿ ναλάβει τ θρόνο γιός του.

Τρύφωνας φυσικ δν συµφώνησε, διότι τ βασιλοπαδι ταν νήλικο κα θ δηµιουργοσε φοβερ σκάνδαλο κα κηλδα στν κκλησία. Τότε ωµανς βαλε τν τότε µητροπολίτη Καισαρείας Θεοφάνη, πο λας γι τν ναισχυντία του τν φώναζε «χοιρινό», κα µ δόλιο τρόπο πέσπασε τν πογραφ το νυποψίαστου Τρύφωνα σ λευκ χαρτί. π πάνω συνέταξαν τν παραίτησή του, κα τσι κατόρθωσαν ν τν διώξουν κα ν βάλουν στ θέση το τν 16ετή Θεοφύλακτο, πο φησε παίσχυντη µνήµη µ τν σκανδαλώδη διαγωγή του.

 

σιος Συµεν γούµενος . Μονς Φιλόθεου γίου ρους

Καταγόταν π τ µέρη τς Θεσσαλίας κα πρξε γούµενος τς ερς Μονς Φιλόθεου κατ τν 16ο αἰῶνα. π τ γιον ρος πγε στ µέρη τς Ζαγορς, το Ερίπου, τν θηνν κα τς Λάρισας, που δίδασκε τν λαό. πειτα ποσύρθηκε σ᾿ να ρος τς Ζαγορς, πο νοµαζόταν Φλαµούριον, κτισε µον στ νοµα τς γίας Τριάδος κα µόνασε κε µ µερικος µοναχούς. πειτα πγε στν Κωνσταντινούπολη γι κάποιες ποθέσεις κα πέθανε κε.

 

γιος γαθάγγελος σφιγµενίτης

Πατρίδα του Θρκη. πατέρας του νοµαζόταν Κωνσταντνος, δ µητέρα το Κρυσταλλία. Κατ κόσµον νοµαζόταν θανάσιος. Σ νεαρ λικία ργαζόταν σ τούρκικο πλοο κα πλοίαρχος τν πίεζε ν δεχθε τν µουσουλµανισµό. Κάποια µέρα πλοίαρχος ατς τν µαχαίρωσε γι κφοβισµ κα µάρτυρας γι ν᾿ ποφύγει τος συνεχες κφοβισµος ξισλαµίστηκε. Μετανοηµένος, ναχώρησε ργότερα στ γιον ρος κα εσλθε στ Μον το σφιγµένου, φο γινε δεκτς π τν γούµενο Εθύµιο. κάρη µοναχς κα νοµάστηκε γαθάγγελος. κε συγχρόνως πρε κα τν πόφαση ν µαρτυρήσει γι τν Χριστό, γι᾿ ατ ναχώρησε π τ γιον ρος κα πγε στ Σµύρνη, που δηµόσια ποκήρυξε τν µουσουλµανισµό. Τελικ µολογντας τν Χριστό, πέστη µαρτυρικ θάνατο µ ποκεφαλισµ στς 19 πριλίου 1818, µέρα Σάββατο, ρα πέµπτη κα σ λικία 19 χρονν.

λας τς Σµύρνης γόρασε τ λείψανο το νεοµάρτυρα κα τ µετέφερε µ τιµς στ να το γίου Γεωργίου. Τ λείψανό του νταφιάστηκε στν τάφο το νεοµάρτυρα Δήµου, πο µαρτύρησε στ Σµύρνη τ 1763. γία κα θαυµατουργικ κάρα το νεοµάρτυρα γαθαγγέλου, καθς κα τ δεξί του χέρι, τ δεξί του πόδι κα µία πλευρά του, ποδόθηκαν τιµς νεκεν στ Μον σφιγµένου τ 1844, κατόπιν ατήσεώς της.

 

γιος Διόσκορος

γιος ατς ταν ερέας τν εδώλων στ χρόνια του βασιλι ντωνίνου (138-160). λθε στ χριστιανικ πίστη δι τν θαυµάτων Θεοδώρου το ν Πέργ τς Παµφυλίας κα µαρτύρησε δι πυρός. γία σινθ το Γκορίτσκυ (ωσίδα) Δι Χριστν σαλή.