18 Ἀπριλίου

0418

18 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος ωάννης Μαθητς το γίου Γρηγορίου το Δεκαπολίτου

●     γιος Σάββας Στρατηλάτης, Γότθος

●     γιος κάκιος Β´ πίσκοπος Μελιτηνς

●     γιος Κοσµς µολογητς πίσκοπος Χαλκηδόνας

     σία θανασία Θαυµατουργός

●     σιος Εθύµιος Θαυµατουργς κα στος σκητς φηµισµένος

●     σιος Ναυκράτιος Στουδίτης

●     γιος εροµάρτυρας Κύριλλος ΣΤ´

●       γιος ωάννης άπτης π τ ωάννινα

●     γιος ωάννης Κουλικς

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος ωάννης Μαθητς τογίου Γρηγορίου το Δεκαπολίτου

νας π τος πι γαπηµένους µαθητς το γίου Γρηγορίου το Δεκαπολίτου. π πολ µικρ λικία, ωάννης κατάλαβε τ µαταιότητα το κόσµου κα γάπησε τ Χριστό. Πγε κοντ στν γιο Γρηγόριο τ Δεκαπολίτη κα κενος τν κανε µοναχό, γι ν µπορε ν γωνίζεται ποκλειστικ γι τν σωτηρία τς ψυχς του κα τν δόξα το Θεο. Μάλιστα, τόσο πολ εχε προοδεύσει ωάννης στν πακο κα τν ποταγή, στε πνευµατικός του πατέρας γιος Γρηγόριος δόξαζε τ Θε πο τν ξίωσε ν χει τέτοιο πνευµατικοπαίδι. ταν πέθανε γιος Γρηγόριος, ωάννης δ θέλησε ν µείνει µόνιµα στ µέρος που ρχισε τν πνευµατική του ζωή. ταν νήσυχο πνεµα κα ναζητοσε περισσότερες κα βαθύτερες πνευµατικς πηγές, γιατί λπιζε στ δια τ λόγια του Θεο: «γ τ διψώντι δώσω κ τς πηγς το δατος τς ζως δωρεάν». Δηλαδή, λέει Κύριος, γ σ᾿ κενον πο διψοσε στν πίγεια ζωή του τν δικαιοσύνη κα τν πνευµατικ ετυχία, θ το δώσω δωρεν π τν πηγ το νερο τς γίας κα µακαρίας ζως µου.

ωάννης περιόδευσε σ πολλς πόλεις κα τόπους, µεταξ ατν στ εροσόλυµα κα τν Λαύρα το σίου Χαρίτωνα, που κα κοιµήθη.

 

γιος Σάββας Στρατηλάτης, Γότθος

πρξε στ χρόνια του Οαλεντινιανο (364-374) κα Οάλεντα (364-377) κα διέµενε στ Γοτθία. Χριστιανς ζηλωτς π τν νεαρή του λικία, πέφευγε τ εδωλόθυτα κα πέτρεπε τος χριστιανος ν τ τρνε. Προσλήφθηκε στ στρατιωτικ πηρεσία κα µ τ θος του φτασε σ νώτατα στρατιωτικ ξιώµατα. Τος δ εδωλολάτρες, δι το κηρύγµατός του, πέστρεψε στν πίστη το Χριστο κα τος βάπτιζε. νεκα ατο ο συµπολτες του τν διωξαν π τν χώρα τους. ργότερα, ταν κινήθηκε διωγµς κατ τν χριστιανν π τν βασιλι τν Γότθων θανάριχο, συνελήφθη ατς µαζ µ λλους χριστιανος κα τν κρέµασαν µέσα στ σπίτι του, πάνω σ᾿ να δοκάρι κα κε τν βασάνισαν γρια. Κατόπιν δεσαν στν τράχηλό του να µεγάλο ξύλο κα τν ριξαν στν Μουσαο ποταµό, που κα πνίγηκε σ λικία 38 τν.

 

γιος κάκιος Β´πίσκοπος Μελιτηνς

Κατ τν Σ. Εστρατιάδη: Οτος κατήγετο κατ πσαν πιθανότητα κ Μελιτηνς, ναγνώστης ν τς κε κκλησίας κα χρηµατίσας διδάσκαλος το κ Μελιτηνς Εθυµίου το µεγάλου, ς ν τ βί το γίου Εθυµίου ναγινώσκοµεν (Migne, λ. Πατρ. 114, 601 Β): «Προϊόντος δ το χρόνου κα το παιδς δη τν νηπίων µείβοντος τν λικίαν, γραµµάτων διδασκάλοις ατν πίσκοπος γχειρίζει· ο δ σαν κάκιος κα Συνόδιος, εγένει τε κα συνέσει κα σωφροσύν τ τν ναγνωστν χορ διαλάµποντες, κα τς τε θείας γραφς ε σκηµενοι κα παιδείας ραστα τς θύραθεν οκ µελες ντες, ο µετ πολλος δι Χριστν γνας κα τν ρχν τς κατ Μελιτηνν κκλησίας, δια κατ καιρν κάτερος ατν γχειρίζονται· ν πολλάκις Μελιτηνν πόλις κα εσέτι κα νν ντρυφ διηγήµασιν, κκλησιν τε ς ληθς προστασία κα ψυχν κηδεµονία προσήκουσι». Τ ατ λέγει κα Κύριλλος Σκυθοπολίτης τν βίον γράψας Εθυµίου το µεγάλου. Σν τ χρόν διλθεν κάκιος τς βαθµίδας τς ερωσύνης κα δι τν παιδείαν ατο κα σωφροσύνην νήχθη ες τν πισκοπικν θρόνον τς Μελιτηνς (Δευτέρας ρµενίας), κτος πίσκοπος κατ σειρν τς Μελιτηνς ριθµούµενος (Le Quien, Oriens christianus Α., σ. 441-442, κδ. Παρισίων 1740). ς τοιοτος λαβε µέρος ες τν ν φέσ τ 341 οκουµενικν σύνοδον καταδικάσας τν Νεστόριον, πρξεν ν τ συνόδ σπουδαιότερος κατ λόγον κα σοφίαν µετ τν λεξανδρείας Κύριλλον, µεθ᾿ ο συνεδέετο στενώτατα, κα πολλάκις λαβε τν λόγον, ς καταφαίνεται κ τν πρακτικν τς συνόδου· εχε δ δίκαιον µέγας Εθύµιος ν συστήσ ες τν πίσκοπον Πέτρον τν Σαρακηνν «κατ πάντα τρόπον κολουθσαι (ν τ συνάδ) Κυρίλλ… κα κακιωτς Μελιτηνς πισκόπ, ρθοδόξοις οσι κα κατ τς σεβείας γωνιζοµένοις»· µφότεροι ς στλοι τς συνόδου εχον µέγα κρος κα ες τούτους κυρίως φείλεται καταδίκη το Νεστορίου.

κάκιος πρξε κα θαυµατουργς ν τ βί, πολλ δ ατο θαύµατα διηγονται ο χριστιανο τς Μελιτηνς. Οτως πολλ πρ τς ρθοδόξου πίστεως µοχθήσας κα ν πάσ ρετ διαπρέψας, πρς Κύριον ν ερήν ξεδήµησεν».

 

γιος Κοσµς µολογητς πίσκοπος Χαλκηδόνας

π παιδ ποτίστηκε µ τ νάµατα τς εσέβειας, κα π λαϊκς κόµα διακρίθηκε γι τ ζλο του πρς τς ρχς τς ρθοδοξίας. µανία τν εκονοµάχων ταν τότε στν κµή της, κα κκλησία βρισκόταν σ κατάπαυστο σάλο. κόµα κα µεταξ ατς τς εραρχίας βρισκόταν πίσκοποι, πο θελαν ν ρέσουν στος δικτες τν εκόνων ατοκράτορες κα συµµετεχαν κα ατο στν νόητο κα νίερο πόλεµο.

Κοσµς, π τν πόθο ν συµµετάσχει πισηµότερα κα ποτελεσµα­τικότερα στος ρθοδόξους γνες, δέχτηκε ν γίνει ερέας, κα κατόπιν ν νεβε στ ξίωµα το πισκόπου Χαλκηδόνας. π τν θέση ατή, ψωσε τν φωνή του πρ τν γίων εκόνων κα λαµψε µεταξ τν προµάχων ατν. Ατοκρατορικς πειλές, διωγµοί, φυλακίσεις κα ξορίες δν µπόρεσαν ν λαττώσουν τ θάῤῥος του, κα ν τν µποδίσουν π τν θλητικό του δρόµο. Ο γνες κα τ παθήµατά του, τν νέδειξαν µεταξ τν µολογητν τς ρθοδοξίας.

 

σία θανασία Θαυµατουργός

Γεννήθηκε στν Αγινα π γονες εσεβες κα εχε µεγάλη κλήση στ θεα. Παρ τν θέλησή της παντρεύτηκε κα µετ λίγες µέρες π τν γάµο της ντρας της σκοτώθηκε π τος βαρβάρους, σ κάποια πιδροµ τους στ νησί. Τότε θεώρησε κατάλληλη τν εκαιρία, φο µεινε χήρα, ν κπληρώσει τν ερ πόθο της, τν ποο εχε στ µοναχικ ζωή. Δυστυχς µως, φτασε στ νησ διάταγµα πο ποχρέωνε λες τς γαµες κα τς χρες ν παντρευτον µ εδωλολάτρες. τσι κανε δεύτερο γάµο. λλ ετυχς πεισε τν σύζυγό της ν καρε µοναχός µε τ νοµα Ματθαος κα ατ φο διαµοίρασε λη τν περιουσία της στος φτωχούς, πρε µερικς λλες γυνακες κα κατέφυγε σ κάποιο σκητήριο, που ζωή της ταν αστηρ σκητικ µ νηστεία κα προσευχή. ργότερα γινε γουµένη τς δελφότητας ατς, λλ ναχώρησε π κε σ᾿ λλο πι συχο τόπο (γνωστο πού), που γωνιζόταν µ τς συνασκήτριές της, τρεφόµενη µ τ ργόχειρά της. π κε πγε στ Βυζάντιο, που σκήθηκε γι πτ χρόνια κα κατόπιν πέστρεψε στν τόπο τς συχίας της, γι ν ποβιώσει κε ερηνικά.

 

σιος Εθύµιος Θαυµατουργς κα στος σκητς φηµισµένος

γνωστος στν Συναξαριστ το γίου Νικοδήµου κα τ Μηναα. Συναντται στν Συναξαριστ Delehaye, λλ χωρς βιογραφικ στοιχεα. Στ Λαυριωτικ Κώδικα 70 φ. 1526, πάρχουν βιογραφικά του στοιχεα κα τ παραθέτουµε κριβς. «Οτος σιος κα θεοφόρος πατρ µν, κ βρέφους ποθήσας τν σκητικν γωγν κα πολλ βιασθες παρ τν γονέων ατο το λαβεν γυνακα, πεσκίρτησε τ βουλ κα θελήσει τν ατο γεννητόρων κα πελθν κείρεται ν µοναστηρί· κα πρτον, κπαιδεύεται τν µικροτέραν διαγωγν ν κέκτηνται ο κατ Θεν πολιτευόµενοι· τν µαγειρείου, τν φύλαξιν το πυλνος, κα πλς πάσας τς διακονίας διλθεν κδουλεύων πάντας τος δελφος κα θερµοδοτν ατούς. ς δ γνωσαν ο τς µονς τν ρετν ατο, µ δυνάµενοι µοιάσαι τν κείνου κραν πολιτείαν, βουλεύσαντο ποισαι γούµενον κα προεστώτα κα ρχειν πάντας· δ τοτο γνος κα µ θέλων τν τν νθρώπων πρόσκαιρον δόξαν κα µαταιότητα το βίου λάθρα τς µονς ξεισι καί, πελθν ν τινι συχαστικ τόπ τς ρήµου, κατώκησεν κεσε πσαν ρετν νδειξάµενος κα κρον καταστάσεως, ξ ο κα θαυµατουργς νοµάσθη δι τν πείρων θαυµάσιων ν νεδειξατο· νεκρος γεραι οκ παυσατο, τυφλος τ βλέπειν χαρίσατο, συγκυπτοσαις νόρθωσιν, ξηροχείρων ασιν κα πλς πσαν νόσον κα µαλακίαν ώµενος· κα οτως σίως κα θεαρέστως ν πάσ σεµν πολιτεί βιώσας κα ες βαθ γρας λάσας πρς Κύριον ξεδήµησεν».

 

σιος Ναυκράτιος Στουδίτης

µνήµη του ναφέρεται π τν Συναξαριστ το Μαυρικίου. Νικόδηµος κα Delehaye τν γνοον. Κατ τν 8η ουνίου Νικόδηµος ναφέρει τν µνήµη κάποιου σίου Ναυκρατίου, χωρς βιογραφικ πόµνηµα. Μόνο σ ποσηµείωση, κφράζει τν γνώµη τι εναι δελφς το Μεγάλου Βασιλείου κα Γρηγορίου Νύσσης. λλ π τν Μαυρίκιο µαθαίνουµε, τι ν λόγ σιος, εναι γνωστς περιφανς µοναχός, πο πέστη πολλος διωγµος κα ξορίες γι τν προσκύνηση τν εκόνων στν ποχ τς εκονοµαχίας. Κατ τν πατριαρχεία το ερο γνατίου, κανε γούµενος τς Μονς Στουδίου (842). Πέθανε κα τάφηκε σν

µολογητς (847) στ Μον Στουδίου, που γινόταν κα Σύναξή του.

 

γιος εροµάρτυρας Κύριλλος ΣΤ´ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πο παγχονίστηκε στν δριανούπολη τ 1821 (προστάτης δ τώρα το Πυθίου).

 

γιος ωάννης άπτης π τωάννινα

Γεννήθηκε στ χωρι Τέροβο τν ωαννίνων π εσεβες γονες. γκαταστάθηκε στ ωάννινα κα κανε τ πάγγελµα το άπτη. Μετ τν θάνατο τν γονέων του πγε στν Κωνσταντινούπολη π Πατριάρχου ερεµίου Α´ (1525-1545) κα π Σουλτάνου Σουλεϊµν Β´ (1520-1560). πειδ ταν προικισµένος µ σωµατικς κα ψυχικς ρετές, κίνησε τν φθόνο µερικν Τούρκων, πο τν πίεζαν ν γίνει µουσουλµάνος.

ωάννης πέῤῥιψε µέσως τς δελεαστικς προτάσεις τν Τούρκων κα χι µόνο, λλ ποφάσισε ν µαρτυρήσει γι τν Χριστό. Δυ φορς ποπειράθηκε ν κπληρώσει ατήν του τν πιθυµία, λλ τν πέτρεψε πνευµατικός του. Τν τρίτη φορ µως, Μ. Παρασκευή, επε πς εδε σ ραµα ν χορεύει µέσα στς φλόγες κα τσι πέτυχε τν ποθούµενη ελογία το πνευµατικο του. ταν πγε στ ργαστήριό του, εδε ν ρχονται ο Τορκοι πο τν προέτρεπαν ν γίνει µουσουλµάνος. Ατ τν φορ µως τν συκοφαντοσαν τι δθεν, ταν ταν στ Τρίκαλα, ρνήθηκε τν Χριστό.

νεοµάρτυρας τος πάντησε τι ατ δν γινε ποτέ, λλ κα οτε πρόκειται ν γίνει στ µέλλον. Συγχρόνως δ µ τ λόγια του, περιφρόνησε τν θρησκεία το Μωάµεθ. Ο Τορκοι θυµωµένοι ρµησαν, τν συνέλαβαν κα τν δήγησαν στν κριτή.

µολόγησε κα κε τν πίστη του στν Χριστό, βασανίστηκε κα ίχτηκε στ φυλακή. πειδ µως πέµενε στν µολογία του, καταδικάστηκε ν καε ζωντανός.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατόρθωσε µ πολλ χρήµατα ν ναβάλει γι λίγο τν κτέλεσή του, λλ ταν ωάννης ωτήθηκε κα πάλι ν ρνεται τν Χριστό, πάντησε µ θάῤῥος τι ποτ δν θ τν ρνηθε κα ψαλε µπροστ στος Τούρκους τ «Χριστς νέστη». Τελικ ο Τορκοι ναψαν φωτι ξω π τν πόλη, µέσα στν ποία µόνος του ναπήδησε ωάννης, ψάλλοντας.

ρισµένοι µως Χριστιανοί, γι ν παλλάξουν τν νεοµάρτυρα π τος φρικτος πόνους τς φωτις, πλήρωσαν τος δήµιους κα τν ποκεφάλισαν στς 18 πριλίου 1526. Τ διασωθέντα λείψανά του γοράστηκαν π τος πιστος κα διαφυλάχθηκαν στν Πατριαρχικ ναό.

νεοµάρτυρας ατός, γινε πασίγνωστος γι τ θαύµατά του σ᾿ λόκληρο τ γένος. Μαρτύριο το γίου ατο, συνέγραψε πιφανς λόγιος ερέας Νικόλαος Μαλαξς Πρωτοπαπς Ναυπλίου (+1594).

 

γιος ωάννης Κουλικς

Βλέπε βιογραφία του τν 8η πριλίου. µνήµη του ναφέρεται κα δ, διότι πιθανς ν συγχέεται µ᾿ ατ το πι πάνω γίου ωάννη το άπτη.