Ἡ ἀδελφότης Θεολόγων “Ὁ Σωτήρ”, σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως “Ὁ Μέγας Βασίλειος” καί τήν Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων “Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή” (Γ.Ε.Χ.Α.), διοργανώνει πλῆθος πνευματικῶν εὐκαιριῶν στά κτήρια τῶν ὡς ἄνω Συλλόγων.

Ἀναζητῆστε τήν πόλη πού σᾶς ἐνδιαφέρει:

Ἀθήνα