Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Ἰουνίου 2024

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Ἰουνίου 2024, Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου (Ἰωάν. ιζ΄ 1-13) Ταῦτα ἐλάλησεν ...
Περισσότερα

1 2 3 4 370