Ἡ Ἀδελφότητα δραστηριοποιεῖται στό πνευματικό κέντρο τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» στήν Ἀθήνα (Μαυρομιχάλη 32, τηλ. 2103614135).
Στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Συλλόγου, ἀφιερωμένο στόν προστάτη του Μέγα Βασίλειο, ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας, τελοῦνται:

 • Θεῖες Λειτουργίες κάθε Κυριακή, ἐκτός ἀπό τούς μῆνες Ἰούλιο καί Σεπτέμβριο.
 • Ἀγρυπνίες καί λοιπές Ἀκολουθίες σύμφωνα μέ πρόγραμμα πού ἀναρτᾶται ἐντός τοῦ κτηρίου.

Ἐπίσης στό κτήριο τοῦ Συλλόγου λειτουργοῦν σέ ἑβδομαδιαία βάση:

 • Κατηχητικά γιά μαθητές καί μαθήτριες, κάθε Κυριακή 11.30 π.μ.
 • Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιά φοιτητές (Κυριακή 8 μ.μ.) καί γιά φοιτήτριες (Κυριακή 5.30 μ.μ.)
 • Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιά ἐργαζομένους καί ἐπιστήμονες

Κύκλοι ἀνδρῶν

 1. Τετάρτη 8.30μ.μ.-9.30μ.μ.
 2. Τετάρτη 8.30μ.μ.-9.30μ.μ.
 3. Πέμπτη 6 μ.μ. καί 7.30μ.μ.-8.30μ.μ.
 4. Κυριακή 11.00 π.μ.

Πληροφορίες: π. Ἀπόστολος Τσολάκης καί κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, 2103622108

Κύκλοι γυναικῶν

 1. Κυριακή: Διεξάγονται σέ διάφορες αἴθουσες τοῦ πνευματικοῦ κέντρου, μέ ὧρες ἔναρξης: 11.30π.μ., 5.15μ.μ., 5.30μ.μ. 6.00μ.μ. καὶ 6.30μ.μ.
 2. Δευτέρα: 5.30μ.μ.
 3. Τρίτη: 6.00μ.μ.
 4. Πέμπτη: 11.00π.μ.
 5. Παρασκευή: 5.45μ.μ.

Πληροφορίες: δ. Εἰρήνη Γαβαλᾶ, 2106469089

«Πρόνοια»

Τομέας τοῦ Συλλόγου “Ὁ Μέγας Βασίλειος” πού δραστηριοποιεῖται στόν τομέα της φιλανθρωπίας. Ὧρες λειτουργίας Γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή, 9π.μ.-12.30μ.μ.