Συνεργαζόμενοι Σύλλογοι τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» στήν Κύπρο:

 

ΛΕΜΕΣΟΣ: «Μέγας Βασίλειος»

Ἰω. Κομνηνοῦ 3

f & τ. 00357-25.373.016, 25.367.136

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: «Τρεῖς Ἱεράρχαι»

Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου, Βασ. Χατζηγιάννη & Ἑλ. Λοϊζίδου, Στρόβολος

τ. 00357-99.213.773