Συνεργαζόμενοι Σύλλογοι τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» στήν Κύπρο:

ΛΕΜΕΣΟΣ

«Μέγας Βασίλειος»
Ἰω. Κομνηνοῦ 3
fax & τηλ. 00357-25373016, 25367136