Γίνεται ἀνακατεύθυνση στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας.
Τὸ συναξάρι τῆς ἡμέρας
ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (13/7)