17 Ἀπριλίου

 

0417

17 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Συµεν πίσκοπος Περσίας κα ο µαρτυρήσαντες µαζ µ᾿ ατν Αδε­

       λς Πρεσβύτερος, Γοθαζάτ, Φουσίκ κα λλοι 1150

●     γιος ζτ ενοχος

●     γιος δριανς Νέος

●     γιος γαπητς Πάπας ώµης

●     γιος Μακάριος ρχιεπίσκοπος Κορίνθου

●     γιος Παΐσιος

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Συµεν πίσκοπος Περσίας κα ο µαρτυρήσαντες µαζ µ᾿ ατν Αδελς Πρεσβύτερος, Γοθαζάτ, Φουσίκ καλλοι 1150

Στν Περσία πρχε χριστιανικ κοινότητα, πο ο νθρωποί της εχαν µεµπτη ζω κα µεγάλη αταπάρνηση, τοιµοι ν θυσιαστον γι τ νοµα κα τν δόξα το Χριστο. Καρδι ατς τς κοινότητας ταν πίσκοπος Συµεών, παράδειγµα χριστιανικς ζως. Ο Πέρσες βλεπαν τος χριστιανος σν γκάθι στ µάτι τους. Γι᾿ ατ κα τος διέβαλαν στ βασιλι Σαπρ τν Β´, µ τ πρόσχηµα τι εχαν παναστατικς διαθέσεις. µέσως Σαπρ διέταξε ν φέρουν τν πίσκοπο δεµένο µπροστά του.

Συµεν διαβεβαίωσε τ βασιλι τι χριστιανικ θρησκεία κάνει νοµιµόφρονες πολτες κα χι νόητους παναστάτες. βασιλιάς, µως, ταν τόσο προκατειληµµένος ναντίον του, πο διέταξε ν τν φυλακίσουν. Στ φυλακ Συµεν γνώρισε τν Γοθαζάτ, λιποτάκτη χριστιανό, πο λλαξοπίστησε γι ν σώσει τ κεφάλι του. Τότε Συµεών, µ κατάλληλο τρόπο, συγκίνησε κα πάλι τν καρδι το Γοθαζτ γι τ Χριστό. ταν τ µαθε ατ Σαπώρ, ργισµένος, ποκεφάλισε τν Συµεν κα τν Γοθαζάτ, κα πιπλέον λλους 1150 χριστιανος π τν κε κκλησία, µαζ µ τν πρεσβύτερο Αδελ. τσι, λοι δωσαν τος αυτούς τους, «προσφορν κα θυσίαν τ Θε ες σµην εωδίας». Δηλαδή, προσφορ κα θυσία στ Θεό, γι ν εναι µπροστά Του µυρωδι εωδιαστή. Τν τελευταία στιγµ στ στρατόπεδο τν µαρτύρων, προστέθηκε κα κουροπαλάτης το βασιλι, νόµατι Φουσίκ. ταν κρυπτοχριστιανς κα ταν εδε ναν π τος 1150 ν δείχνει κάποια ταραχή, πλησίασε κα τν προέτρεψε ν µείνει πιστς µέχρι τέλους. ταν τ µαθε ατ Σαπώρ, διέταξε ν τν φονεύσουν µ τν πι σκληρ τρόπο. τσι το κοψαν τν γλσσα κα στ συνέχεια τν γδαραν ζωντανό.

 

γιος ζάτ ενοχος

ταν ενοχος το βασιλι τν Περσν Σαβωρίου, πλούσιος κα πολ γαπητς π τν βασιλι γι τν φοσίωσή του σ᾿ ατόν. µολόγησε τν Χριστ κα πέστη µαρτυρικ θάνατο, µαζ µ χίλιους λλους µάρτυρες. λλ τόσο µετάνιωσε βασιλις γι τν θάνατο το πιστο κα γαπητο ενούχου του, στε διέταξε τν παύση το διωγµο κατ τν χριστιανν.

 

γιος δριανς Νέος

ρνήθηκε κα γιος ατς ν γκαταλείψει τν πίστη το Χριστο, γι᾿ ατ κα φυλακίστηκε π τος εδωλολάτρες. κε ποβλήθηκε σ πολλς στερήσεις κα βασανισµούς, γι ν δαµάσουν τ φρόνηµά του. ταν νόµισαν τι σταθερότητά του θ εχε πλέον πέσει, τν βγαλαν π τν φυλακ κα τν διέταξαν ν προσφέρει θυσία στος θεος τν εδώλων.

δριανς χι µόνο δ δέχτηκε, λλ᾿ ντίθετα, ξοργισµένος µπροστ στν πιµον το ρχοντα εδωλολάτρη, κα στς βρισιές, πο ξεστόµιζε κατ το Χριστο, καθς ταν κοντ στ βωµό, τρεξε κα τν γκρέµισε µαζ µ τν φωτι κα τ σφάγια πο εχε πάνω του. κπληκτος ρχοντας µπροστ στν νέργεια το δριανο, δωσε σύνθηµα γριας πίθεσης κατ το γίου. Κτυπήµατα λλεπάλληλα µ σιδερόβεργες κα πέτρες, πουδήποτε τν βρισκαν, τν καναν αµόφυρτο. Τ πρόσωπο κα τ κεφάλι του γέµισαν πληγές. λλ᾿ λύσσα τν εδωλολατρν δν εχε κορεσθε. φο ναψαν καµίνι τν ριξαν στς φλόγες του, που κα βρκε µάρτυρας τρόµητος τ µαρτυρικ τέλος.

 

γιος γαπητς Πάπας ώµης

πρξε 58ος στ σειρ τν Παπν τς ώµης κα κλήθηκε στν ποντιφικ θρόνο τ 535 µ.Χ. ταν σκητικς τύπος κα νθρωπος µεγάλης ρετς. Γι τν αρεση τν µονοφυσιτν πγε στν Κωνσταντινούπολη, που καθήρεσε τν Πατριάρχη νθιµο Α´ π τν Τραπεζοντα, γι τ χι καλ φρονήµατά του, κα µ σύνοδο π τν προεδρία του νέδειξε Πατριάρχη τν Πρεσβύτερο Μην, κληρικ εσεβέστατο κα ρθόδοξο. Στν Κωνσταντινούπολη τυχε µεγάλης ποδοχς π τν ατοκράτορα ουστινιανό, τν κλρο κα τν λαό. Στος Συναξαριστς βρίσκουµε κα τς ξς διηγήσεις γι᾿ ατόν: τι κατ τ ταξίδι του, σ᾿ να λληνικ λιµάνι βρκε κάποιο νθρωπο λαλο π τν γέννησή του κα νίκανο ν βαδίζει. Τ θέαµα ταν λεειν κα καρδι το Πάπα γαπητο λέησε τν πάσχοντα. Μόνο µ τν φή του, το πόδωσε τν γεία τν ποδιν του, κατόπιν βαλε στ στόµα του τν θεία Κοινωνία κα λυσε κα τ δεσµ τς γλώσσας του. λλο θαµα κανε στν Κωνσταντινούπολη, µ τ ν θεραπεύσει ναν τυφλό, πο συνάντησε στ Χρυσ πύλη. Πάπας γαπητς πέθανε τ 536 στν Κωνσταντινούπολη, να χρόνο µετ τν νθρόνισή του.

 

γιος Μακάριος ρχιεπίσκοπος Κορίνθου

Γεννήθηκε στν Κόρινθο τ 1731 π γονες πο κατάγονταν π τ γένος τν διάσηµων Νοταράδων. Τ νοµα το πατέρα του ταν Γεώργιος ( Γεωργαντς) κα τς µητέρας του, ναστασία. Τ βαπτιστικό του νοµα ταν Μιχαήλ. Τ πρτα του γράµµατα τ µαθε στν πατρίδα του, λλ εχε µεγάλο ζλο στ µοναχικ ζωή. τσι κρυφ π τος γονες φυγε γι τ Μέγα Σπήλαιο.

πατέρας του µως τν νακάλυψε κα τν δήγησε πίσω στ σπίτι, που συνεχς µελετοσε. ταν κάποιο καιρ Κόρινθος εχε λλειψη διδασκάλου, νέλαβε ατς δωρεν τν διδασκαλία τν νέων. Σν δάσκαλος διέπρεψε κα γαπήθηκε γι τν σεµνότητα τς ζως του π τος Κορινθίους, πο µετ τν θάνατο το πισκόπου τους Παρθενίου (1764) πρότειναν στν Πατριάρχη Σαµουλ σν διάδοχο το τν Μακάριο, λαϊκ τότε, κα τσι νυψώθηκε στ θρόνο τς Κορίνθου. λλ᾿ ταν ρχισε ωσσοτουρκικς πόλεµος (1768), Μακάριος, ναγκάσθηκε ν καταφύγει µ τν οκογένειά του στ Ζάκυνθο κα π κε στν δρα, που σύχαζε σ κάποια Μονή. ταν ρέµησαν τ πράγµατα, ερ Σύνοδος τς Κωνσταντινουπόλεως, κλέγει νέο πίσκοπο Κορίνθου, σως διότι Μακάριος γκατέλειψε τν παρχία του κα φυγε. π τότε περιφερόταν στ µοναχικ κέντρα, στ γιον ρος, στν Πάτµο κα λλο. Τελικ καταστάλαξε στ Χίο, που µαζ µ τν θανάσιο Πάριο (συγγραφέα τς βιογραφίας του) κα τν εροµόναχο Νικηφόρο Χίου, βρκε τν ψυχική του γαλήνη. Πέθανε στς 17 πριλίου το 1805.

 

γιος Παΐσιος Τς Λαύρας τν Σπηλαίων το Κιέβου (Ῥῶσος). Δι Χριστν σαλός.