21 Ἀπριλίου

0421

21 Ἀπριλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

                                                                                                

●  γιος ανουάριος πίσκοπος κα ο Πρόκουλος, Σσσος κα                                                                                                                             Φαστος ο Διάκονοι, Δισιδέριος ναγνώστης, κούτιος κα Ετύχιος

γία λεξάνδρα βασίλισσα κα ο κόλουθοί της πολλώς, σαάκιος κα

     Κοδρτος

γιος Μαξιµιανς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

●   σιος ναστάσιος Σιναΐτης

●   γιος Κάρολος µάρτυρας

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος ανουάριος πίσκοπος κα ο Πρόκουλος, Σσσος κα Φαστος ο Διάκονοι, Δισιδέριος ναγνώστης, κούτιος κα Ετύχιος

ταν πίσκοπος στ Νεάπολη τς ταλίας, στ χρόνια του Διοκλητιανο (284-304) κα ταν παρχος στν περιοχ ατ ταν Τιµόθεος. ανουάριος µαζ µ µία πολ καλ µάδα συνεργατν-χριστιανν, πο τν ποτελοσαν ο διάκονοι Πρόκουλος, Σσσος, Φαστος, ναγνώστης Δησιδέριος, κόντιος κα Ετύχιος, γωνίζονταν τν γιο γνα τς ρετς κα φερναν στ Χριστ πολλος εδωλολάτρες. ταν γινε µεγάλος διωγµς κατ τν χριστιανν, συνελήφθησαν κα πέστησαν φοβερ βασανιστήρια. Τν ανουάριο ριξαν στ φωτι γι ν καε, λλ µ τν θεία χάρη µεινε βλαβής. µέσως, τότε, τν δήγησαν σ λλο τόπο, που το κοψαν τ νερα κα τσι λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου. Στ δρόµο γι τ µαρτύριο, συνέβη τ ξς περιστατικό: Ο πολυάριθµοι χριστιανο τς Νεαπόλεως, προσπάθησαν ν πάρουν π τ χέρια τν στρατιωτν τν ανουάριο. κενος, µως, ρνήθηκε κα τος επε: «φστε, παιδιά µου, ν τελειώσω τν καλ γνα το µαρτυρίου, κα σς πόσχοµαι τι θ εµαι πάντοτε προστάτης τς πόλης σας». τσι κα γινε. Νεάπολη τν νακήρυξε πολιοχο της γιο.

 

γία λεξάνδρα βασίλισσα κα οκόλουθοί της πολλώς, σαάκιος κα Κοδρτος

γία λεξάνδρα ταν σύζυγος το Βασιλι Διοκλητιανο. ντελς διαφορετικ µως π κενον, πο ταν φίλος τς βίας κα το αµατος. Ατ διακρινόταν γι τν µερη ψυχική της διάθεση κα τν εσπλαχνη κα φιλάνθρωπη ζωή της. Στ µεταξ µία χριστιαν τς µετέδωσε τ λόγο το Θεο, πο τν συγκίνησε τόσο, στε µ χαρ τν ποδέχτηκε. χάρη το Κυρίου µεγάλωνε µέσα της τ φωτισµό, κα τ θεο λεος τν ξίωσε κατ τ µαρτύριο το γίου Γεωργίου, ν ασθανθε µέσα της τν πνο κα τν ρµ τς πίστης στ Χριστό. Τότε παρακάλεσε τν ατοκράτορα σύζυγό της, ν διατάξει τν παύση τν διωγµν ναντίον τν Χριστιανν. Κα διακήρυξε τι καταγγέλλει µπροστ στν ληθιν θε τος δικτες τν χριστιανν, κα µολογε κα ατ τν ησο Χριστό.

ατοκράτορας στν ρχή, νόµισε τι σύζυγός του παθε διανοητικ διατάραξη. λλ᾿ κείνη διαµαρτυρήθηκε κα πανέλαβε τν µολογία της.

Διοκλητιανς τότε ξοργισµένος, διέταξε κα τν ριξαν στν πι σκοτειν φυλακή, που κα πέθανε προσευχοµένη. Τ παράδειγµά της συγκίνησε κα τρες π τος κολούθους της, τν πολλ, τν σαάκιο κα τν Κοδρτο.

µολόγησαν κα ατο τι εναι χριστιανο κα τν µν Κοδρτο ποκεφάλισαν, τος δ πολλ κα σαάκιο πέβαλαν σ θάνατο δι πείνας κα δίψας.

 

γιος Μαξιµιανς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

πρξε στ χρόνια του βασιλι Θεοδοσίου Β´ το µικρο (408-450) κα καταγόταν π τν παλι ώµη, π τν ποία λθε στν Κωνσταντινούπολη. κε λαµψε µ τν ρετή του κα τν αστηρότητα τς ζως του, καθς µάλιστα ταν εφυς κα πολυµαθής, χειροτονήθηκε π τν Πατριάρχη Σισίνιο (426-427) Πρεσβύτερος. ταν πέθανε Σισίνιος, τν διαδέχτηκε αρετικς Νεστόριος (428-431), κατ τν αρετικν δοξασιν το ποίου ντέδρασε ντονα γιος Μαξιµιανός. φο τελικ ξορίστηκε Νεστόριος, στ θρόνο νλθε γιος Μαξιµιανς µ τν ψφο βασιλι κα λαο. π τς Πατριαρχίας του στν κκλησία πικράτησε ερήνη, χωρς σκάνδαλα κα αρετικς ταραχές. τσι λοιπν καλ φο ποίµανε τ ποίµνιό του γι δυ χρόνια κα πέντε µνες (431-434), πεβίωσε ερηνικά. Σύναξή του τελεται στος γίους ποστόλους.

 

σιος ναστάσιος Σιναΐτης

παρνήθηκε τς κοσµικς πολαύσεις κα κάρη µοναχός. Πγε στ εροσόλυµα κα φο προσκύνησε τος γίους Τόπους, κατέληξε στ ρος Σιν. κε βρκε σκητς µοναχος κα µεινε κοντά τους σν ποτακτικς κα πηρέτης τους. πειδ εχε πολλή ταπεινοφροσύνη, πρε π τν Θε τν δωρε τς γνώσης κα πολλς σοφίας, µ τν ποία συνέγραψε βίους γίων Πατέρων κα συνέθεσε ψυχωφελες λόγους. φο φτασε σ βαθι γεράµατα, πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Κάρολος µάρτυρας