Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Αὔγουστος & Σεπτέμβριος 2022

EXOFYLLA - aug-sept_2022.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Δοξολογητικά
 • «Ἀπό ταφή σ’ Ἀνάσταση…»
 • Μικρασιατική καταστροφή
 • Πρόσφυγες
 • Χρυσόστομος Σμύρνης
 •  ἐκπαίδευση στή Μικρά Ἀσία
 •  κατάκτηση τῆς βυζαντινῆς Μικράς Ἀσίας
 •  κηδεία πού μᾶς γέμισε χαρά!
 • Ἰωνική Ραψωδία
 • Μάρτυρες μιᾶς καταστροφῆς
 • 4 χιλιετίες Ἑλληνισμοῦ (Α΄ Μέρος)
 • Διαζύγιο
 • Γιά νά μήν ξεχνᾶμε
 • Πάσχα στό ἀκριτικό Καστελλόριζο!
 • Τά σπίτια μας τ ἀφήσαμε
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις