Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Ὀκτώβριος 2022

EXOFYLLA - okt22print.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν»!
 • Πρόσφυγες καί ἐντόπιοι
 • Παρά Κυρίου ἡ βοήθεια
 • Μέ τίς καρδιές «Ἑλληνοκρατούμενες»
 • Τό Ἰαπωνικό ἐμπορικό πλοῖο Tokei Maru
 • «Τίποτα, που να μην ωφελεί την πατρίδα!»
 • Ἡ Μικρασία τῆς καρδιᾶς μας
 • Ἡ ἀκτινοβολία τῆς λατρείας τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
 • Ξεριζωμένα κειμήλια
 • Asa Jennings (1877-1933)
 • 4 χιλιετίες Ἑλληνισμοῦ (Β΄ Μέρος)
 • Τῆς Ἱστορίας γραφτό
 • Γιά νά μήν ξεχνάμε
 • Ἡ ἐκπαίδευση στή Μικρά Ασία (β΄)
 • Τό πλοῖο τοῦ Θησέα καί ὁ κόσμος τῆς βιονικῆς
 • Ἀπόψεις καί σκέψεις