Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Αὔγουστος & Σεπτέμβριος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δοξολογητικά «Ἀπό ταφή σ’ Ἀνάσταση…» Μικρασιατική καταστροφή Πρόσφυγες Χρυσόστομος Σμύρνης Ἡ ἐκπαίδευση στή Μικρά Ἀσία Ἡ κατάκτηση τῆς βυζαντινῆς Μικράς Ἀσίας Ἡ κηδεία πού μᾶς γέμισε χαρά! Ἰωνική Ραψωδία Μάρτυρες μιᾶς καταστροφῆς 4 χιλιετίες Ἑλληνισμοῦ (Α΄ Μέρος) Διαζύγιο Γιά νά μήν ξεχνᾶμε Πάσχα στό ἀκριτικό Καστελλόριζο! Τά σπίτια μας τ‘ ἀφήσαμε Ἀπόψεις καί σκέψεις

...