«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2270 ~ 1 & 15-8-2022

EXOFYLLA - sotir-2270.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παγκόσμια εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαση 337
ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 339
Τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 341
«Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» 343
Ὕμνος λζ΄ (37ος) εἰς τὸ Θεόλεκτον ἅρμα τοῦ Λόγου 345
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 346
ΜΙΜΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 349
Ὅσιος Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης 351
Ὁ ὅσιοσ Ἀρσένιος ὁ νέος ὁ ἐν Πάρῳ 353
Ὅταν σοῦ ἔλθει θυμός… 355
Ἡ μεταστροφὴ τοῦ ἄπιστου 357
«Λίνον τυφόμενον» 359