Περιοδικό «Ἡ Δράση μας» – Ἰούνιος & Ἰούλιος 2022

EXOFYLLA - june-july2022.jpg

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Ἡ μεγαλύτερη ἐπιχείρηση στήν ἱστορία
  • Ταχυδρομικές ἱστορίες
  • Οἱ ἁλυσίδες
  • Ἐπιστημονική ἔρευνα καί πίστη συμβιβάζονται;
  • Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
  • Ὅσα μοῦ ᾿πε ἡ θάλασσα