«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2253 ~ 15-11-2021

EXOFYLLA - sotir-2253_web.jpg

Περιεχόμενα

ΑΥΤΟΣ ὁ τόπος! 457

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 459

Ἀγωνία καὶ πίστη 461

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, 463

οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» 463

«Τὸ γλυκὸ καταφύγιο» 465

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 468

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ 471

Ἔνιωθε ὁλοζώντανη τὴν παρουσία της 473

Μὲ τὸ κεφάλι τοῦ Ὀλοφέρνη 475

Ἡ ἐπανάσταση στὴ Νάουσα (Δυτικὴ Μακεδονία) 477

Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας 479