«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2254 ~ 1-12-2021

EXOFYLLA - sotir-2254.jpg

Περιεχόμενα

Γιατί θυμώνεις, μάνα γῆ; 481
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 483
«Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ» 485
«Ἔδοξε γελοιάζειν» 487
«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν» 489
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 492
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ 495
Εἰρηνικὸς καὶ ἀνεξίκακος 497
Τό πεδίο τῆς μάχης (α΄) 499
Τὸ ξεκίνημα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴν Κρήτη 501
Μιὰ γιαγιὰ ἁγία! 503