«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2255 ~ 15-12-2021

EXOFYLLA - sotir-2255.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος» 505

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 507

Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς καὶ τὰ Χριστούγεννα 510

Μὲ τὸ βλέμμα στὴ Φάτνη 512

Διονύσιος Β΄, Μητροπολίτης Ἀθηνῶν 514

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 516

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 519

«Ἐξέστην»! 521

Τὸ πεδίο τῆς μάχης (β΄) 522

«Τίποτα δὲν ἔχει χαθεῖ…» 524

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021 526