«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2252 ~ 01-11-2021

EXOFYLLA - sotir-2252_web.jpg
Περιεχόμενα

Γιατί θυμώνεις, μάνα γῆ; 481

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 483

«Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ» 485

«Ἔδοξε γελοιάζειν» 487

«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν» 489

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 492

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ 495

Εἰρηνικὸς καὶ ἀνεξίκακος 497

Τό πεδίο τῆς μάχης (α΄) 499

Τὸ ξεκίνημα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴν Κρήτη 501

Μιὰ γιαγιὰ ἁγία! 503