Ἐθνικὴ ἀνάταση

«Ρίγη συγκίνησης γιὰ τοὺς 30 περίπου μόνιμους κατοίκους τοῦ νησιοῦ τοῦ Μαθρακίου προκάλεσε ἡ μαθητικὴ παρέλα­ση ἀπὸ τὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ μαθητὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ποὺ λειτούργησε μετὰ ἀπὸ εἰκοσιένα χρόνια στὸ βορειοδυτικὸ ἄκρο τῆς Ἑλλάδας, στὸ δαντελωτὸ σύμπλεγμα τῶν Διαποντίων Νήσων. (…) Ὁ 9χρονος Τάσος, ὁρμώμενος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ἀλλὰ γεννημένος καὶ μεγαλωμένος στὴ Γερμανία, μὲ περισσὴ περηφάνια σήκωσε τὴ γαλανόλευκη καὶ παρέλασε, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴ δασκάλα του, γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, προκαλώντας δάκρυα χαρᾶς σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους, ποὺ τὸν καταχειροκρότησαν ἀπὸ τὴν καρδιά τους» («ΑΠΕ-ΜΠΕ» 28-10-2021).

Ἀσφαλῶς κάθε ἑλληνόψυχος ­πολίτης τῆς πατρίδας μας συγκινεῖται ἀπὸ τὸ γεγο­νὸς αὐτό. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ συναισθήματα συνή­θως ἐξατμίζονται γρήγορα, ἂς δώ­σου­­με προσοχὴ στὸν σχετικὸ σχολιασμὸ γιὰ τὸ παραπάνω περιστατικό, ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ἔγκυρη ἀθηναϊκὴ ἐφημε­ρίδα: «Τὰ νησιά μας ἐγκαταλείπονται. Ἡ ὕπαιθρος ἐρημώνει. Τὸ δημογραφικὸ γι­γαν­­τώ­­νεται», ἐνῶ «συζητεῖται ἀπὸ τὴ δεκαε­τία τοῦ ᾿90. Ἀλλὰ καὶ πάλι ἀδρανοῦμε, μὲ μο­­ναδικὴ ἐξαίρεση κάποιες πρωτοβουλίες τῆς Ἐκκλησίας στὴ Θράκη. Θὰ ἀποφασίσου­με ποτὲ νὰ δοῦμε τὰ ζητήματα αὐτὰ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα;» («Ἑστία» 29-10-2021).

Τὴν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τοῦ «ΟΧΙ» ζήσαμε στιγμὲς ἐθνικῆς ἀνατάσεως μὲ τὶς παρελάσεις καὶ ἄλλες πανηγυρικὲς ἐκ­δηλώσεις. Ὅμως οἱ καίριες ἐπισημάνσεις τῆς «Ἑστίας» πρέπει νὰ λειτουργήσουν σὰν «κώδων συναγερμοῦ» γιὰ ὅλους μας, ἄρχοντες (κατὰ κύριο λόγο) καὶ ἀρχόμενους.

Ἡ Ἑλλάδα μας ἀπειλεῖται σαφῶς ὄχι μόνο ἀπὸ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ νοο­τροπία, ποὺ ἔχει κυριεύσει μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας μας. Ἂς ξυπνήσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὸν λήθαργο τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων καὶ ἂς ἐπιστρέψουμε ἐν μετανοίᾳ στὸν παντοκράτορα Κύριό μας μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ εἶναι διαχρονικὰ ἡ «Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς» τοῦ Ἔθνους μας!