Βαίνουμε πρὸς ἀποεθνικοποίηση;

Δὲν πάει πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ μελη τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων κατήγγειλαν ἀφαίρεση τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνώσεως, ποὺ συνιστᾶ δημόσιο καὶ ὄχι ἰδιωτικὸ χῶρο. Ἐπίσης πρόσφατα ὑγειονομικοὶ ὑπάλληλοι τοῦ νοσοκομείου Σερρῶν προέβησαν σὲ ἀνάλογη καταγγελία γιὰ ἀφαίρεση εἰκονισμάτων ἀπὸ τὰ δωμάτια τῶν νοσηλευομένων.

Ἔπειτα ἦρθε καὶ ἡ σχετικὴ ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὸν καθηγητὴ καὶ διευθυντὴ τοῦ Γεωδυναμικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Ἄκη Τσελέντη, ὁ ὁποῖος, ὀργισμένος γιὰ τὴν πρακτικὴ αὐτὴ ποὺ ἀκολουθεῖται τελευταῖα σὲ δημόσιους χώρους καὶ μάλιστα νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς χώρας, ὑπογραμμίζει τὸ ἀπαράδεκτο τοῦ πράγματος, προκειμένου νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν οἱ ἀλλόθρησκοι μετανάστες. Γράφει χαρακτηριστικά: «“Αἰδώς, Ἀργεῖοι”. Μήπως πρέπει νὰ μᾶς βάλουν κι ἕνα χαλάκι νὰ προευχόμαστε κοιτώντας πρὸς τὴ Μέκκα; Μὲ ἔκπληξη δια­πίστωσα ὅτι ἔχουν βγάλει τὰ εἰκονίσματα ἀπὸ τὰ δωμάτια νοσηλείας. Καὶ αὐτὸ δὲν συνέβαινε στὸ δωμάτιο τῆς μητέρας μου (ἐνν. μόνο), ἀλλὰ σὲ ὅλα. Τὸ τσέκαρα καὶ μοῦ εἶπαν ὅτι εἶναι “ἄνωθεν ἐντολὴ” γιὰ νὰ μὴν προσβάλουμε τοὺς ἀλλόθρησκους. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο αἶσχος καὶ πρέπει νὰ ἀπαιτήσουμε νὰ ξαναμποῦν. Ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα καὶ ὄχι Μωαμεθανιστάν. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θὰ πολεμήσουμε, ἂν χρειαστεῖ, καὶ μόνο ἐμεῖς».

Ὁ κ. Τσελέντης δὲν φοβᾶται νὰ πεῖ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅποιο κι ἂν εἶναι τὸ τίμημα γιὰ τὸν ἴδιο. Γράφει: «Κάπου μὲ ἐνοχλεῖ αὐτὸς ὁ δῆθεν πολυπολιτισμός, ὅπου τὸ ἀνώμαλο γίνεται ὁμαλὸ καὶ τὰ θρησκευτικά μας σύμβολα καταργοῦνται. Κάποιοι θὰ μᾶς ἀποκαλέσουν ρατσιστές, μπορεῖ καὶ νὰ μὲ ἀποκλείσουν πάλι ἀπὸ τὸ Facebook οἱ γνωστὲς κλίκες τῶν ΜΚΟ. Δὲν ἔχω τίποτα μὲ τοὺς μετανάστες, ἁπλῶς δὲν δέχομαι νὰ μοῦ καταργοῦν τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα οἱ δῆθεν προοδευτικοί» («Τὰ Νέα» 22-10-2021).

Φαίνεται ὅτι ἡ ἀνάρτηση τοῦ ἐν λόγῳ καθηγητῆ δημιούργησε γενικότερο θόρυβο, καθὼς τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο ἔσπευσε νὰ ἀπαντήσει, λέγοντας ὅτι πουθενὰ στὰ νοσοκομεῖα δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ τὸ φαινόμενο ἀφαιρέσεως εἰκόνων, ἀλλὰ ἀντιθέτως παντοῦ γίνεται ἀπολύτως σεβαστὸ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν ἀσθενῶν.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρήσουμε πλάσμα τῆς φαντασίας τοῦ καθηγητῆ τὰ ὅσα δημοσιεύει στὴν ἱστοσελίδα του. Ἴσως λοιπὸν ἐπίσημη ἐντολὴ νὰ μὴν ἔχει (ἀκόμα) ὑπάρξει γιὰ κάτι τέτοιο, ὅμως μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ κάποιων ὑπευθύνων ἔχει ἀρχίσει ἡ καθαίρεση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Πάντως εἶναι ἀπαράδεκτο ἀπὸ κάθε ἄποψη νὰ γκρεμίζουμε μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια τὰ τίμια καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, παραδίδοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ «γῆν καὶ ὕδωρ» στοὺς τελευταίως εἰσορμήσαντας στὴ χώρα μας ἀλλόθρησκους μωαμεθανούς.