«Ἡ Παναγία νὰ σᾶς σκέπει ὅλους!»

Μὲ αὐτὴ τὴν ἱερὴ εὐχὴ κατέκλεισε τὴν ἐξαιρετικὴ ἡμερήσια διαταγή του ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ Στρατηγὸς Κωνσταν­τῖνος Φλῶρος γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτω­βρίου.

Ἡ διαταγή του αὐτὴ ξεχωρίζει ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες δηλώσεις τῶν πολιτικῶν καὶ ὑπογραμμίζει μὲ τόλμη βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἱεροῦ ἀγώνα τῆς Πατρίδος μας στὸν πόλεμο τοῦ 1940-41. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀναφέρει:
«Ἐκεῖνο τὸ αὐθόρμητο, ἀταλάντευτο καὶ μεγαλειῶδες “ΟΧΙ” τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἔκλεινε ὅλο τὸ νόημα τοῦ “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ” σὲ τρία γράμματα, ἐπιβεβαιώνοντας τὴ διαχρονικὰ ἴδια στάση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στὶς ἐχθρικὲς προκλήσεις ὅλων τῶν αἰώνων…

Τὸ “Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγὼν” γίνεται ὁ παιάνας ποὺ σκορπίζει ρίγη ἐνθουσιασμοῦ καὶ συγκίνησης, ἐμψυχώνοντας τοὺς μαχητὲς ποὺ φεύγουν γιὰ τὸ Μέτωπο, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ἐμψυχώσει καὶ τοὺς Σαλαμινομάχους, ποὺ τὸν ἔψαλαν λίγο πρὶν τὴ ναυμαχία ποὺ ἔκρινε πρὶν ἀπὸ δυόμισι χιλιάδες χρόνια τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης.

“Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ Ἀγὼν” λοιπόν! Προμαχοῦντες πάνω στὰ παγωμένα ὑψίπεδα… τῆς Πίνδου, ἔχοντας ἀπέναντί τους ἕναν πάνοπλο καὶ ἀριθμητικὰ πολλαπλάσιο ἀντίπαλο ποὺ τοὺς ἐπιτίθεται μὲ ἔπαρση, οἱ ἀτσάλινοι μαχητὲς τοῦ ᾿40, οἱ παπποῦδες μας, δὲν δειλιάζουν οὔτε μία στι­γμή…

Πολεμοῦν σὰν λιοντάρια πάνω στὶς ἠ­πειρώτικες βουνοκορφὲς γιὰ νὰ ἀποκρούσουν τὸν ἐχθρὸ καὶ τελικά… τὸν καταδιώκουν βαθιὰ μέσα στὴ Βόρεια Ἤπειρο…

Τὸ ἀκατάβλητο πνεῦμα τοῦ Μετώπου… ἐμπνέει ἰδιαίτερα ἐμᾶς, τοὺς σύγχρονους φρουρούς… τῆς Πατρίδας… ὥστε… νὰ ἀν­τι­τάσσουμε 24 ὧρες τὸ 24ωρο, 365 ἡμέρες τὸν χρόνο τὸ “ΟΧΙ” τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας σὲ κάθε σημεῖο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ ἔναντι οἱασδήποτε ἀπειλῆς…

Ἡ Παναγία νὰ σᾶς σκέπει ὅλους!!!»
Ἡ ἡμερήσια διαταγὴ τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ ἐπιτέλους διατρανώνει ξεκάθαρα τὶς προαιώνιες ἀξίες τοῦ ἔθνους μας, τὴ στι­γμὴ ποὺ ἄλλοι πολιτικοὶ κατανοοῦν τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο ὡς ἐφαλτήριο γιὰ ἀγώνα ἐνάντια «στὸν ρατσισμὸ καὶ τὸν σεξισμό». Ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ Βόρεια Ἤπειρο, τὴ στιγμὴ ποὺ ἄλλοι πολιτικοὶ μιλοῦν γιὰ «τὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας». Τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ Σαλαμινομάχους καὶ ὑπαινίσσεται τὴ σημερινὴ προσπάθεια ἐ­πέλασης τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὴ Δύση, τὴ στιγμὴ ποὺ πολλοὶ πολιτικοὶ ἐθελοτυ­φλοῦν μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸν φοβερὸ κίνδυνο ὅλης της Εὐρώπης. Τολμᾶ νὰ ἐπικαλεῖται τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας σὲ μιὰ ἐποχή, ὅπου κάθε ἀναφορά της ἀπουσιάζει τελείως ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν πολιτικῶν μας. Συγχαίρουμε τὸν Ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ. Μακάρι τέτοιες φωνὲς νὰ ἀκούγονται περισσότερο καὶ πιὸ δυνατά!