Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὶς ΗΠΑ

Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὶς ΗΠΑ

Τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 23 Ὀκτωβρίου 2021 ἔφθασε στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Αὐτὴ ἦταν μία ἐπίσκεψη μὲ πολλὰ σημαντικὰ μηνύματα.

Ἀπὸ πλευρᾶς πολιτικῆς ἡγεσίας ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔτυχε πολὺ θερ­μῆς ὑποδοχῆς, οἱ δὲ συζητήσεις μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Μπάιντεν καὶ μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Μπλίνκεν δὲν ἦ­ταν ἁπλῶς ἐθιμοτυπικὲς ἐπαφές, καθὼς οἱ δύο συναντήσεις ἔγιναν μὲ διευρυμένες ἀντιπροσωπεῖες καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀνώτερων ἀξιωματούχων τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Συζητήθηκαν οἰκολογικὰ καὶ διαθρησκειακὰ θέματα, μάλιστα ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στὶς προσπάθειές του γιὰ τὴν προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἑνότητας μέσῳ τῶν διαλόγων. Συζητήθηκε ἐπίσης τὸ Οὐκρανικό, λεπτομερέστερα δὲ τὸ θέμα τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Σὲ ἄλλη εὐκαιρία ὁ Οἰκουμενικὸς Πα­τριάρχης ἀποκάλυψε δακρυσμένος γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο: «Ἔχει νὰ ἀντιπαλέψει μὲ χίλιες δυὸ δυσκολίες καὶ χίλια δυὸ προβλήματα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι γνωστὰ στοὺς πολλούς. Πολλὰ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἄγνωστα. Δὲν τὰ διηγούμεθα. Δὲν τὰ λέμε. Τὰ βιώνουμε καὶ εἶναι οἱ ἀλάλητοι στεναγμοὶ τῆς Μη­τρὸς Ἐκκλησίας» («Ἑξάψαλμος» 31-10-2021). Μάλιστα τὴν Κυριακὴ 31 Ὀκτωβρίου «ἡ φωνή του ‘‘ἔσπασε’’ ἀπὸ τὴ συγκίνηση», ὅταν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, καλώντας τοὺς ὁμογενεῖς νὰ ἐπισκέπτονται τὸ Πατριαρχεῖο, ἀναφέρθηκε στὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς σὲ τζαμί («Ἔ­θνος» 31-10-2021).
Ἴσως θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναφερθοῦν κι ἄλλα γι᾿ αὐτὸ τὸ ταξίδι, ὅμως ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ, μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπό του, νὰ ἐπισημάνουμε ὡς πολὺ δυσ­άρεστη ἔκπληξη τὴν ἀναφορά του στὴ διένεξη μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ ἔκφραση ποὺ χρησιμοποίησε ἐπικρίνοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία ἔπαυσε νὰ τὸν μνημονεύει, δὲν ταιριάζει οὔτε μὲ τὸ ἦθος του οὔτε μὲ τὴ θέση του στὴν πρωτόθρονη Ἐκκλησία.
Βέβαια μία τέτοια διατύπωση, ποὺ ἀ­ποφεύγουμε νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ, δὲν βοηθεῖ καθόλου στὴ γεφύρωση τοῦ χά­σματος μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ στὴν ἐπούλωση τοῦ τραύματος ποὺ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 2018 ταλαιπωρεῖ βασανιστικὰ τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνὰ τὸν κόσμο.

Κλείνοντας τὸ παρὸν σχόλιο θὰ εὐχηθοῦμε μὲ πόνο ψυχῆς καὶ τὸ συγκεκριμένο ἀπαράδεκτο λεκτικὸ λάθος νὰ διορθωθεῖ καὶ τὸ γενικότερο τραῦμα νὰ ἐπουλωθεῖ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μας νὰ μένει πιστὴ στὴν παράδοσή της, μακριὰ ἀπὸ τὴν οἰκουμενιστικὴ λαίλαπα, ποὺ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴ σαρώνει βίαια, καὶ ἡ ὁποία δυστυχῶς ἐκπορεύεται κυρίως ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.