Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                   KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                  KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                  KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                  KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                     KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                     KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                     KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

                                                                                                                       KEIMENO «Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ ...
Περισσότερα

Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

                                                                                                                       KEIMENO «Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ ...
Περισσότερα

Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

                                                                                                                       KEIMENO «Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ ...
Περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7