Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                              KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                              KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                              KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                              KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                              KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                    KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                    KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                    KEIMENO « οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις ...
Περισσότερα

Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                   KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                   KEIMENO « Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ » ΕΡΜΗΝΕΙΑ « Μή ...
Περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7