Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου 2011 Ἑβρα.ιβ´14

                                                                                                                                                                                                                                               KEIMENO « Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ...
Περισσότερα

Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                                                                                                                                                  KEIMENO                                                                 « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥                                                                                                                ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ...
Περισσότερα

Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                                                                                                                                                  KEIMENO                                                                 « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥                                                                                                                ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ...
Περισσότερα

Πέμπτη 6 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                                                                                                                                                  KEIMENO                                                                 « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥                                                                                                                ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ...
Περισσότερα

Τετάρτη 5 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                               KEIMENO « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μέσα τους ...
Περισσότερα

Τετάρτη 5 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                               KEIMENO « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μέσα τους ...
Περισσότερα

Τετάρτη 5 Ὀκτωβρίου 2011 Ματθ. ε´9

                                                                                                               KEIMENO « Mακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται≥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μέσα τους ...
Περισσότερα

1 4 5 6 7