Τετάρτη 19 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                     ag_panagia

KEIMENO

« Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Μή λέτε ψέματα ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἀφοῦ πλέον γδυθήκατε τόν παλαιό διεφθαρμένο ἄνθρωπο μαζί μέ τίς πράξεις του»  (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ A´ 

Πολλοὶ ἄνθρωποι λένε ψέματα καὶ ἀνακρίβειες. Βεβαιώνουν ἀνύπαρκτα περιστατικὰ ἢ παρουσιάζουν τὰ γεγονότα τελείως διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι ἔγιναν. Καὶ λένε ψέματα. Ἄλλοι τὸ κάνουν γιὰ ἀστεῖο, ἄλλοι γιὰ νὰ σκεπάσουν κάτι κακὸ ποὺ ἔκαναν. Ὑπάρχουν γονεῖς ποὺ λένε στὰ παιδιά τους νὰ ποῦν σὲ κάποιον ποὺ τοὺς ζητεῖ στὸ τηλέφωνο ὅτι ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὸ σπίτι. Γίνονται οἱ ἴδιοι δάσκαλοι τοῦ ψεύδους στὰ παιδιά τους. Ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ λένε ψέματα, γιὰ νὰ καλύψουν κάποιον φίλο τους. Λησμονοῦν τὸ σοφώτατο γνωμικό: «Φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια».
Ὅλοι αὐτοὶ ἀγνοοῦν τελείως τὸν θεῖο λόγο τῆς Γραφῆς: «Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους» (Κολασ. γ΄ 9). Ἀγνοοῦν ὅτι ἡ ψευδολογία εἶναι ἁμαρτία, ποὺ μᾶς ἐκθέτει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. «Βδέλυγμα Κυρίῳ χείλη ψευδῆ», σαλπίζει τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν (ιβ΄ 22). Εἶναι σιχαμερὰ μπροστὰ στὸν Θεὸ τὰ χείλη ποὺ ψεύδονται.
Ἀλλὰ ὅπως ὁ ἅγιος Θεός, ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι βδελύσσονται τοὺς ψευδολόγους. Ὅταν ἀντιληφθοῦν ὅτι λένε ψέματα οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους συναναστρέφονται, δὲν τοὺς ἐμπιστεύονται πλέον καὶ δὲν τοὺς θέλουν κοντά τους.
Οἱ ψευδολόγοι νομίζουν ὅτι κερδίζουν, ἐνῶ χάνουν. Νομίζουν ὅτι σκεπάζουν τὸ κακὸ ποὺ ἔκαναν, ἐνῶ ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐτὸ ξεσκεπάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν ἀποκαλυφθοῦν ἀμέσως τὰ ψέματα ποὺ λένε, τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅμως ὅλα θὰ βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια. Ὁποία ἐντροπὴ τότε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια!
Οἱ ψευδολόγοι μόνον προσωρινὰ ὀφέλη καρποῦνται ἀπὸ τὰ ψέματα ποὺ λένε. Γι’ αὐτὸ λέει ὁ λαός: «Ὁ ψεύτης καὶ ὁ κλέφτης τὸν πρῶτο χρόνο χαίρονται». Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν χαίρονται ποτέ. Διότι πίνουν πολλὰ πικρὰ ποτήρια ἀπὸ τὴν ἔνοχη συνείδησί τους.
Ἐπίσης οἱ ψευδολόγοι εἶναι ἐκτεθειμένοι καὶ ἀπέναντι τοῦ νόμου τοῦ Κράτους. Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν πέσουν στὰ χέρια τῆς δικαιοσύνης, ἀπὸ τὴ δικαία Κρίσι τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ξεφύγουν.