Δευτέρα 31 Ὀκτωβρίου 2011 Ψαλμ. 70, 9

                                                                                                                       KEIMENO « Μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρως, ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με » ΕΡΜΗΝΕΙΑ ...
Περισσότερα

Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                                                  KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                                                  KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                                                  KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Σάββατο 29 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

Παρασκευή 28 Ὀκτωβρίου 2011 Φιλιπ. α´29

                                                                                                           KEIMENO « Ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ ...
Περισσότερα

1 2 3 4 7