Θεολογικά

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (ΤΟΜΟΣ Α’)

40,00 πόντοι
40,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 568
Κωδικός: 20-019
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Θρησκευτικαί μελέται (τόμος α’)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ολίγα περὶ τῆς βίβλου, περὶ τοῦ σκοπού, ὃν προέθετο δι’ αὐτῆς ὁ συγγραφείς, περὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐτῆς, καὶ περὶ τῆς προκειμένης μεταφράσεως.
Αἱ θρησκευτικοί μελέται, αἱ ἀπαρτίζουσαι τὴν βίβλον, ἐξ ἧς ἡ προκειμένη κατ’ ἐκλογὴν μετάφρασις, ἐδημοσιεύθησαν πρῶτον ἐν περιοδικῷ τινι συγγράμματι, ἐν ᾿Ααρῷ τῆς Ἑλβετίας ἀνωνύμως ἐκδοθέντι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1809 μέχρι τοῦ ἔτους 1816· ἀκολούθως δέ, ἀναθεωρηθεῖσαι καὶ ἐκκαθαρισθεῖσαι ἀπό τε τῶν περιττῶν ἐπαναλήψεων καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς τὰς ἐπικαίρους περιστάσεις γεγραμμένων, ἀνετυπώθησαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Stunden der Andacht». Καὶ ὁ μὲν συγγραφεύς, ὁ γνωστὸς ἐν τῷ φιλολογικῷ κόσμῳ ἱστοριογράφος τῆς Ἑλβετίας Zschokke, ἐφαρμόσας ἐν τῇ πνευματικῇ αὐτοῦ ἀγαθοποιία τὸ εὐαγγελικόν: «Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τι ποιεῖ ἡ δεξιά σου», ἀπέκρυψεν ἐπὶ χρόνον πολὺν τὸ ὄνομά του ἡ δὲ ὄντως πολύτιμος αὐτοῦ βίβλος, καίτοι ὑπὸ τοῦ Πάπα Πίου τοῦ Ζ΄. ἐν τῷ πίνακι (index) τῶν κατακεκριμένων βιβλίων σημειωθεῖσα, τοσαύτης ἔτυχε παρ’ ἅπασιν ὑποδοχῆς, ὥστε καὶ μετεγλωττίσθη, καὶ ἐν μυρίοις ἀντιτύποις πολλάκις ἐκδοθεῖσα, εὑρίσκεται ἔτι καὶ νῦν καθ᾽ ἅπασαν τὴν σοφὴν καὶ ἐνάρετον Γερμανίαν ἔν τε τῇ πενιχρᾷ τοῦ πτωχοῦ καλύβῃ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιχρύσου τραπέζης τῶν πολυτελῶν μεγάρων. Το γερμανικὸν πρωτότυπον, οὔτινος ἔχω ὑπ’ ὄψιν τὴν 25ην ἔκδοσιν ἀποτελεῖ διμερή τόμον, μεγάλου εἰς 8ον μεγέθους περιλαμβάνοντα 413 μελέτας, οἶαι αἱ ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρας τόμῳ περιεχόμεναι. Ἐν δὲ τῇ γαλλικῇ μεταφράσει, τῇ ἐκπονηθείσῃ ὑπὸ τῶν κυρίων Monard καὶ Gence ἐν Παρισίοις ἀπὸ του 1830 – 1836 καὶ ἤδη λίαν δυσευρέτῳ καταστάσῃ, ἡ ἄφθονος αὕτη ύλη περιελήφθη εἰς δεκαέξ τόμους συνήθους εἰς 8ον μεγέθους.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,355 kg
Διαστάσεις 18,5 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

568

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (ΤΟΜΟΣ Α’)”