Μουσικά

ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Α’

25,00 πόντοι
25,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 560
Κωδικός: 20-077
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Νέον Μουσικόν εγχειρίδιον τόμος Α’ 

Περιέχον τα δοκιμώτερα των εκκλησιαστικών μαθημάτων τα μάλλον αναγκαία εις την τακτικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας.
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

-Ακολουθία του εσπερινού
Εις πολλά έτη εις την είσοδον του αρχιερέως
Ανοιξαντάρια σύντομα Στεφάνου Λαμπαδαρίου
Μακάριος ανήρ Μ. Πρωτοψάλτου
Κεκραγάρια κατ' ήχον Ιακώδου Πρωτοψάλτου
Φως ιλαρόν μέλος αρχαίον
Προκείμενα της εβδομάδος
Προκείμενα της Μ. Τεσσαρακοστής
Προκείμενα εις δεσποτικάς εορτάς Γρ. Πρωτοψ.
Τω Μ. Σαββάτω αντί αλληλούια
Θεοτόκε Παρθένε δίχορον Π. Μπερεκέτου
Πλούσιοι επτώχευσαν
Ιδιόμελα των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακ.
Θεοτόκε Παρθένε Βαπτιστά του Χριστού κ.τ.λ.
Τη υπερμάχω αργόν δίχορον
Τη υπερμάχω σύντομον
Την ωραιότητα της Παρθενίας σου
Ο ακάθιστος ύμνος μέλος αρχαίον
Ακολουθία του Νυμφίου
Τη αγία και Μ. Πέμπτη ότε οι ένδοξοι μαθηταί
Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις
Ήδη βάπτεται κάλαμος Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Τον Ήλιον κρύψαντα
Αναστάσεως ημέρα Χρυσάφου του νέου
-Ακολουθία του Όρθρου
Πολυέλεος Δούλοι Κύριον Π. Λαμπαδαρίου
Ευλογητάρια Π. Λαμπαδαρίου
Αντίφωνα δεσποτικών εορτών
Ελέησόν με ο Θεός ήχος β'
Έτερον εις ήχον βαρύν
Της μετανοίας άνοιξόν μοι Π. Λαμπαδαρίου
Αινείτε των αίνων αργά κατ' ήχον
Δοξολογίαι αργαί ήχος α'. Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Δοξολογίαι αργαί ήχος β΄.
Δοξολογίαι αργαί ήχος γ΄. Πέτρου Λαμπαδαρίου
Δοξολογίαι αργαί ήχος εναρμόνιος Χ. Χαρτοφόλακος
Δοξολογίαι αργαί ήχος λέγετος Π. Λαμπαδαρίου
Δοξολογίαι αργαί ήχος τέταρτος Π. Λαμπαδαρίου
Δοξολογίαι αργαί ήχος πλ. α΄. Βυζαντίου
Δοξολογίαι αργαί ήχος βαρύς Δανιήλ Πρωτοψάλτου
Δοξολογίαι αργαί ήχος βαρύς Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Δοξολογίαι αργαί ήχος πλ. τέταρτος Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Δοξολογίαι αργαί ήχος πρώτος Πέτρου Πελοποννησίου
Δοξολογίαι σύντομοι κατ' ήχον Μ. Πρωτοψάλτου
Εισοδικόν αργόν
Ασματικόν του Σταυρού
Τον Δεσπότην και Αρχιερέα. Φήμη παλαιά
*Ανωθεν οἱ προφῆται Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη ψαλλόμενον, ἐνδυομένου τοῦ Πατριάρχου ἐκτὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος συνετμήθη, ὑπὸ Μάρκου Βασιλείου.
-Ακολουθία της Λειτουργίας
Χριστός ανέστη αργόν και σύντομον
Τυπικά ευλόγει η ψυχή μου κτλ.
Άγιος ο Θεός του βήματος
Δύναμις το συνειθισμένον
Δύναμις του Κρητός
Εις Δεσποτικάς εορτάς όσοι εις Χριστόν μέλος αρχαίον
Εις την εορτήν του Τιμίου Σταυρού παλαιόν
Αλληλουάριον προ του Ευαγγελίου Ι. Πρωτοψάλτου
Έτερον σύντομον
Δόξασοι Κύριε εις πολλά έτη μετά του Ευαγγελίου
Χερουβικά της εβδομάδος Π. Λαμπαδαρίου
Χερουβικά αργοσύντομα επί τη βάσει αρχαίων υπό Μ. Βασιλείου
Χερουβικά αργότερα κατ' ήχον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Χερουβικά αργοσύντομα κατ' ήχον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
Χερουβικά κατ' ήχον Θεοδώρου Φωκαέως
Χερουβικά σύντομα κατ' ήχον Θεοδώρου Φωκαέως
Αγαπήσω σε Κύριε αργόν
Λειτουργία του Μ. Βασιλείου
Άξιον εστίν το σύνηθες
Λειτουργία των προηγιασμένων
Νυν αι Δυνάμεις Ι. του Κλαδά
Έτερον Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Γεύσασθε Ἰωάννου τοῦ Κλαδά
Γεύσασθε Γεωργίου του Κρητός
Τῇ ἁγ. καὶ Μεγάλη Πέμπτη
Τῷ ἁγ. καὶ Μ. Σαββάτῳ Ἰακώβ. Πρωτοψ.
Κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος Π. Λαμπαδ.
Τη Δευτέρα
Τη Τρίτη
Τη Τετάρτη
Τη Πέμπτη
Τη Παρασκευή
Τῷ Σαββάτῳ
Κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν κατ' έχον Ι. Πρωτ.
Κοινωνικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τοῦ Τιμίου Σταυρού
Τῶν Χριστουγέννων
Θεοφανείων
Εὐαγγελισμοῦ
Τοῦ Λαζάρου Π. Λαμπαδαρίου
Τῶν Βαΐων Π. Λαμπαδαρίου
Τῷ ἁγίῳ καὶ Μ. Σαββάτῳ
Τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα
Ἕτερον Π. Βυζαντίου
Του Θωμά
Ἦχος α'.
Ἦχος β'.
Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Π. Λαμπαδαρίου
Τῆς ᾿Αναλήψεως
Τῆς Πεντηκοστῆς
Τοῦ ἁγ. Πνεύματος
Τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγ. Πάντων
Τῆς Μεταμορφώσεως
Πολυχρονισμός Οικουμ. Πατρ. κ. Ἰωακεὶμ τοῦ Γ΄
Ἕτερος εἰς τὴν Α. Α. Μ. τὸν Σουλτάνου

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,355 kg
Διαστάσεις 18,5 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

560

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Α’”