Μουσικά

ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β’

25,00 πόντοι
25,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 328
Κωδικός: 20-078
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Νέον Μουσικόν εγχειρίδιον τόμος Β’ 

Περιέχον τα δοκιμώτερα των εκκλησιαστικών μαθημάτων τα μάλλον αναγκαία εις την τακτικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας.
Ακριβής ανατύπωση από την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1906. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

-Ακολουθία του εσπερινού
Εις πολλά έτη εις την είσοδον του αρχιερέως
Ανοιξαντάρια σύντομα Στεφάνου Λαμπαδαρίου
Έτερα » Θεοδώρου Φωκαέως
Μακάριος ανήρ Μ. Πρωτοψάλτου
Κεκραγάρια κατ' ήχον Ιακώδου Πρωτοψάλτου
Φως ιλαρόν μέλος αρχαίον
Έτερον ως ψάλλεται εν τη εν Χάλκη Θεολογική Σχολή
Προκείμενα της εβδομάδος
Προκείμενα της Μ. Τεσσαρακοστής
Προκείμενα εις δεσποτικάς εορτάς
Τω Μ. Σαββάτω αντί αλληλούια
Θεοτόκε Παρθένε δίχορον Π. Μπερεκέτου
Πλούσιοι επτώχευσαν
Ιδιόμελα των Κυριακών της Μ. Τεσσαρακοστής
Θεοτόκε Παρθένε Βαπτιστά του Χριστού κ.τ.λ.
Τη υπερμάχω αργόν δίχορον
» » σύντομον
Την ωραιότητα της Παρθενίας σου
Ο ακάθιστος ύμνος μέλος αρχαίον
Ακολουθία του Νυμφίου
Τη αγία και Μ. Πέμπτη ότε οι ένδοξοι μαθηταί
Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις
Ήδη βάπτεται κάλαμος Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Τον Ήλιον κρύψαντα
Αναστάσεως ημέρα Χρυσάφου του νέου
-Ακολουθία του Όρθρου
Πολυέλεος Δούλοι Κύριον Π. Λαμπαδαρίου ήχος πλ. α'
» Λόγον αγαθόν βαρύς Γ. του Κρητός
» Επί τον ποταμόν Βαβυλώνος Χ. Χαρτοφύλ. ήχος γ'
» Δούλοι Κύριον Χ., Χαρτοφύλακος ήχος πλ. δ'
Ευλογητάρια Π. Λαμπαδαρίου
Αντίφωνα δεσποτικών εορτών
Ελέησόν με ο Θεός ήχος β'
Έτερον εις ήχον βαρύν
Της μετανοίας άνοιξόν μοι Π. Λαμπαδαρίου
Αινείτε των αίνων αργά κατ' ήχον
Δοξολογίαι αργαί ήχος α'. Ιακώβου Πρωτοψάλτου
» » » β΄.
» » » γ΄. Πέτρου Λαμπαδαρίου
» » εναρμόνιοι Χ. Χαρτοφόλακος
» » λέγετος Π. Λαμπαδαρίου
» » τέταρτος » »
» » πλ. α΄. Βυζαντίου
» » βαρύς Δανιήλ Πρωτοψάλτου
» » βαρύς Ιακώβου Πρωτοψάλτου
» » πλ. τέταρτος Ιακώβου Πρωτοψάλτου
» » πρώτος Πέτρου Πελοποννησίου
» σύντομοι κατ' ήχον Μ. Πρωτοψάλτου
Εισοδικόν αργόν
Ασματικόν του Σταυρού
Τον Δεσπότην και Αρχιερέα. Φήμη παλαιά
Άνωθεν οι προφήται Ι. Κουκουζέλη συντετμημένον Μ. Βασιλείου
-Ακολουθία της Λειτουργίας
Χριστός ανέστη αργόν και σύντομον
Τυπικά ευλόγει η ψυχή μου κτλ.
Άγιος ο Θεός του βήματος
Δύναμις το συνειθισμένον
» του Κρητός
Εις Δεσποτικάς εορτάς όσοι εις Χριστόν μέλος αρχαίον
Εις την εορτήν του Τιμίου Σταυρού παλαιόν
Αλληλουάριον προ του Ευαγγελίου Ι. Πρωτοψάλτου
Έτερον σύντομον
Δόξασοι Κύριε εις πολλά έτη μετά του Ευαγγελίου
Χερουβικά της εβδομάδος Π. Λαμπαδαρίου
» αργοσύντομα επί τη βάσει αρχαίων υπό Μ. Βασιλείου
» αργότερα κατ' ήχον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
» αργοσύντομα κατ' ήχον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου
» κατ' ήχον Θεοδώρου Φωκαέως
» σύντομα κατ' ήχον Θεοδώρου Φωκαέως
Αγαπήσω σε Κύριε αργόν
Λειτουργία του Μ. Βασιλείου
Άξιον εστίν το σύνηθες
Λειτουργία των προηγιασμένων
Νυν αι Δυνάμεις Ι. του Κλαδά
Έτερον Ιακώβου Πρωτοψάλτου [...]
-Ειρμοί καλοφωνικοί
Εσείσθησαν λαοί ήχος δ΄. Πέτρου Μπερεκέτου
Έφριξεν η γη ήχος πλ. α΄. Π. Χαλάτζογλου
Πάσαν την ελπίδα μου βαρύς Π. Χαλάτζογλου
Κύκλω της τραπέζης βαρύς Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Την δέησίν μου δέξε πλ. δ΄ βαρύς Γεωργίου του Κρητός

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,865 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

328

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β’”