ΘΕΜΑΤΑ

8. Οἰκοδόμηση τῆς πνευματικῆς οἰκίας μας «ἐπί τήν πέτραν»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Φθάσαμε ἤδη, σύν Θεῷ, καί στίς τελευταῖες φράσεις τοῦ Κυρίου, τίς ὁποῖες ἐξεφώνησε ...
Περισσότερα

7. Ὁ βίος μας νά συμφωνεῖ μέ τά λόγια μας

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Στήν προηγούμενη συμμελέτη μας εἴδαμε τή σημασία τῆς ὀρ­θῆς πίστεως καί τόν κίνδυνο ...
Περισσότερα

6. «Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Ὅλα ὅσα μελετήσαμε ἕως τώρα στίς συναντήσεις μας ἀπό τήν «ἐπί τοῦ ὄρους ...
Περισσότερα

5. «Εἰσέλθετε διά τῆς στενῆς πύλης»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Λίγοι στίχοι ἀπομένουν ἕως τό τέλος τοῦ ἑβδόμου κεφαλαίου τοῦ κατά Ματθαῖον ἱεροῦ ...
Περισσότερα

4. «Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Ἡ «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ Κυρίου προχωρεῖ πρός τό τέλος της. Πόσα ...
Περισσότερα

3. «Ὁ αἰτῶν λαμβάνει»

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Τά ὅσα εἴδαμε στίς δύο προηγούμενες συμμελέτες μας, περί ἀποφυγῆς δηλαδή τῆς μέριμνας ...
Περισσότερα

2. «Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε»

  Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Στή συνέχεια τῆς «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας» Του ὁ Κύριος ἔρχεται σέ ...
Περισσότερα

1. «Μή μεριμνᾶτε»

  Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Ὅπως ἀσφαλῶς ἐνθυμεῖσθε, πέρυσι μελετήσαμε ἀπό κοινοῦ τήν «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία» ...
Περισσότερα

Σύνθημα έτους

Μεταφορτώσεις Θέμα για τους κυκλάρχες   Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος τήν πρώτη μας συνάντηση θά τήν ἀφιερώσουμε ...
Περισσότερα