ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τό Ὀρθόδοξο νεανικό περιοδικό «Πρός τή Νίκη», τό ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπό τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» -ἀπό τό 1960- μέ τόν ἴδιο τίτλο ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς κυκλοφορίας του, διαψεύδει ρητά καί κατηγορηματικά ὁποιαδήποτε σύνδεση τοῦ περιοδικοῦ μέ κόμματα καί πολιτικούς σχηματισμούς. Ἐπιφυλάσσεται γιά κάθε νόμιμη ἐνέργεια πρός ὅσους συκοφαντικά σέ δημοσιεύματά τους στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης συνδέουν τό περιοδικό «Πρός τή Νίκη» μέ ὁποιοδήποτε πολιτικό φορέα καί χρησιμοποιοῦν αὐθαίρετα τόν τίτλο του.