Ὁ πλανήτης στὴ μέγγενη τοῦ Chat GPT

Ὅ,τι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν ἰλιγγιώδη ἐπέλαση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, εἶναι καιρὸς νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἦταν κάτι σὰν παιδικὸ παιχνίδι μπροστὰ στὸν ἐφιάλτη ποὺ ἐμφανίσθηκε ἀπὸ τὸ περασμένο φθινόπωρο καὶ ἀκούει στὸ παράδοξο ὄνομα “Chat GPT”.

Πρόκειται γιὰ ἀπίστευτα ἐξελιγμένο Ἀλ­γόριθμο Τεχνητῆς Νοημοσύνης τῆς ἑταιρείας Open AI, οἱ ἱκανότητες τοῦ ὁποίου μοιάζουν ἐξωπραγματικές. Οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες αἰφνιδιάσθηκαν, διότι ὑπέθεταν ὅτι τέτοιο πρόγραμμα μόνο ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὲς δεκαετίες θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφανισθεῖ. Ὅμως ἡ πραγματικότητα τοὺς διέψευσε.

Τὸ Chat GPT ἢ Chat 4, ὅπως ὀνομάζεται ἡ νεότερη ἔκδοσή του, ἀλλάζει τὸν τρόπο ἐργασίας σὲ πλῆθος τομεῖς. Μπορεῖ νὰ συγγράψει ἐπιστημονικὴ μελέτη σὲ ὁποιοδήποτε θέμα τοῦ ζητηθεῖ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεῖ νὰ κατασκευάσει εἰδήσεις ἀληθοφανεῖς καὶ νὰ πλημμυρίσει τὸ διαδίκτυο μὲ ψεύδη. Γράφει ποιήματα, σχολιάζει συζητήσεις στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ζωγραφίζει, δημιουργεῖ φωτογραφίες φανταστικῶν προσώπων. Πρόσ­φατα «ἔντυσε» τέλεια τὸν πάπα Φραγκίσκο μὲ ἕνα μακρὺ λευκὸ φουσκωτὸ μπουφάν, δημιουργώντας σοκαριστικὸ θέαμα.

Ἡ Εὐρωπαικὴ Ἀστυνομία (Europol) ἀνακοίνωσε ὅτι στὰ χέρια κακοποιῶν τὸ Chat GPT μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο. Χίλιοι ὀκτακόσιοι καὶ πλέον εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ζητοῦν μὲ ἐπιστολή τους νὰ ἀνασταλεῖ ἐπὶ ἕξι μῆνες ἡ χρήση τοῦ λογισμικοῦ, ὥστε, στὸ διάστημα αὐτό, ἡ παγ­κόσμια κοινότητα νὰ λάβει μέτρα προστασίας ἔναντι τῶν κινδύνων ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη κυκλοφορία του. Στὸ μεταξὺ ἡ Ἰταλία ἀπαγόρευσε τὴ χρήση του μέσα στὴν ἐπικράτειά της.

Ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη ἐπελαύνει, ὁ κόσμος εἶναι ἀνέτοιμος νὰ τὴ διαχειρισθεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς κινδύνους ποὺ δημιουργεῖ ὁ ἴδιος μέσα στὴ μανιώδη τάση του νὰ εἰσδύει παντοῦ, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς συνέπειες τῶν ἐφευρέσεών του. Ἡ ἀποστασία του ἀπὸ τὸν Θεὸ τοῦ δίνει τὴν αἴσθηση ὅτι στὴν ἐπιδίωξή του εἴτε γιὰ κέρδος εἴτε γιὰ ἐξουσία «ὅλα ἐπιτρέπονται». Ὁ ἴδιος ὁ δημιουργὸς τοῦ Chat GPT δήλωσε ὅτι «δὲν ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ μιὰ ‘‘τρομακτικὴ’’ τεχνητὴ νοημοσύνη». Φοβήθηκε καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ δημιούργημά του.

Ὅλα αὐτὰ προειδοποιοῦν ὅτι αὔριο – καὶ τὸ αὔριο αὐτὸ ἴσως δὲν εἶναι πολὺ μακριά – ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ περιέλθει στὴν τυραννικὴ ἐξουσία ἀνεξέλεγκτων δυνάμεων. Ἂν βέβαια δὲν συνέλθουμε… ποὺ δὲν φαίνεται νὰ συνερχόμαστε.

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!