Ἡ νέα «πυρηνικὴ» ἀπειλὴ

Μόλις στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ κάναμε λόγο γιὰ τὸν κίνδυνο ποὺ ἀπειλεῖ τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴ χρήση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης μὲ τὸ λογισμικὸ Chat GPT.

Στὸ μεταξὺ τὰ μέσα ἐνημερώσεως βομβαρδίζονται συνεχῶς μὲ νέες ἀνησυχητικὲς εἰδήσεις γιὰ τὸ φαινόμενο.

Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Google Σούν­­ταρ Πιτσάι δήλωσε ὅτι «δὲν κοι­μᾶται τὰ βράδια», ἀνησυχώντας γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη. Διότι αὐτὴ «θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ “πολὺ ἐπιβλαβής”, ἂν ἐφαρμοσθεῖ λανθασμένα». Ὁ ἴδιος «θεωρεῖ πὼς γιὰ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ χρειασθεῖ ἕνα παγκόσμιο ρυθμιστικὸ πλαίσιο, παρόμοιο μὲ αὐτὸ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν πυρηνικῶν ὅπλων».

«Ὁ Πιτσάι ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει προβλήματα, λόγῳ τῶν δυνατοτήτων γιὰ παραπληροφόρηση. “Μὲ τὴν τεχνητὴ νοημοσύνη θὰ εἶναι ἐφικτὸ νὰ δημιουργηθεῖ εὔκολα ἕνα βίντεο, ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ φαίνεται ὁ Σκότ (σ.σ. Σκὸτ Πέλεϊ, ὁ δημοσιογράφος τοῦ CBS ποὺ τοῦ πῆρε τὴ συνέντευξη) νὰ λέει κάτι, ἢ ἐγὼ νὰ λέω κάτι, ποὺ ποτὲ δὲν εἴπαμε. Καὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀληθοφανές. Σὲ κοινωνικὴ κλίμακα μπορεῖ νὰ προκαλέσει μεγάλη ζημιά”».

Ὁ ἴδιος πάλι παραδέχεται ὅτι οἱ ἐπιστήμονες βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἄγνωστο φαινόμενο. Δήλωσε: «Ὑπάρχει μία πτυχὴ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου, τὴν ὁποία ὅλοι ἐμεῖς στὸν τομέα τὴν ἀποκαλοῦμε “μαῦρο κουτί”. Δὲν τὸ καταλαβαίνουμε πλήρως. Καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀκριβῶς γιατί εἶπε κάτι ἢ γιατί ἔ­κανε κάποιο λάθος» («kathimerini.gr» 17-4-2023).

Σὰν μιὰ ἀπάντηση στὶς ἀνησυχίες τοῦ Πιτσάι ἦρθε τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα ἡ εἴδηση: «Οἱ νομοθέτες τῆς ΕΕ κάλεσαν τὴ Δευτέρα τοὺς παγκόσμιους ἡγέτες νὰ διοργανώσουν Σύνοδο Κορυφῆς γιὰ νὰ βρεθοῦν τρόποι ἐλέγχου τῆς ἀναπτύξεως προηγμέ­νων συστημάτων τεχνητῆς νοημοσύνης (AI), ὅπως τὸ Chat GPT, λέγοντας ὅτι ἀναπτύσσονται ταχύτερα ἀπὸ τὸ ἀναμενόμενο. Ὅπως ἀναφέρει τὸ Reuters, οἱ 12 εὐρωβουλευτές, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται ὅλοι γιὰ τὴ νομοθεσία τῆς ΕΕ σχετικὰ μὲ τὴν τεχνολογία, κάλεσαν τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν καὶ τὴν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φὸν ντὲρ Λάιεν νὰ συγκαλέσουν τὴ Σύνοδο» («iefimerida.gr» 17-4-2023).

Ἂν τελικὰ συγκληθεῖ τέτοια Σύνοδος κι ἂν ληφθοῦν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα, ἀπομένει νὰ τὸ δοῦμε. Ὡστόσο τὸ ὅλο ζήτημα ποὺ ξεπήδησε σχεδὸν ἀπὸ τὸ πουθενά, ἔρχεται νὰ συμ­πληρώσει δραματικὰ τὸν κατάλογο τῶν καταστροφικῶν ἀπειλῶν ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ μέσα στὴ μεγαλομανία του καὶ τὴ θεοποίηση τῶν ἐπιστημονικῶν δυνατοτήτων του.

Τὸ καταστάλαγμα τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ φοβερὰ «ὅπλα», ποὺ ἀφρόνως ἑτοιμάζει, ἴσως νὰ ἀποτελοῦν καὶ τὴν ἐπερχόμενη τιμωρία γιὰ τὴν ὑβριστικὴ ἀποστασία του ἀπὸ τὸν Δημιουργό του.