Ἡ Ἑλλάδα δείχνει ἀλληλεγγύη στοὺς σεισμόπληκτους Τούρκους

Τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ ἀναφέρθηκαν ἐπανειλημμένα στὴν προσφορὰ βοήθειας ἀ­πὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν Τουρκία μετὰ τοὺς φονικοὺς σεισμούς.

«Ἡ Ἑλλάδα δείχνει ἀλληλεγγύη στὸν προαιώνιο ἐχθρό της…», εἶναι ὁ τίτλος ἀναλύσεως τοῦ περιοδικοῦ “Stern”, στὴν ὁποία ἐπισημαίνεται ὅτι «ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς παραμερίζει τὶς ἐχθρικὲς πράξεις καὶ ἴσως οἱ ἐχθροὶ νὰ μπορέσουν ἀκόμη καὶ νὰ γίνουν φίλοι». Ὅπως τονίζεται στὸ δημοσίευμα, ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τῆς Τουρκίας καὶ βοήθησαν τοὺς σεισμόπληκτους. Ἐπιπλέον γίνεται ἰδιαίτερη μνεία στὶς ἀναρτήσεις στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως μὲ τὴν «ἐτικέτα»: «Σ’ εὐχαριστῶ, Ἑλλάδα».

«Οἱ καταστροφικοὶ σεισμοὶ ἀποτελοῦν ἴσως εὐκαιρία γιὰ μία νέα ἀρχὴ στὴ σχέση τῶν δύο χωρῶν… Τὸ ἀφήγημα περὶ “ἐχθρικῆς Ἑλλάδας”, τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται ὁ Ἐρντογὰν ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶναι πλέον πιθανὸν νὰ στερηθεῖ κάθε βάσης χάρη στή μεγάλη ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξαν οἱ Ἕλληνες», καταλήγει τὸ δημοσίευμα τοῦ “Stern”.
Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ δεύτερου καναλιοῦ τῆς γερμανικῆς δημόσιας τηλεοράσεως ZDF δημοσιεύεται ρεπορτὰζ μὲ τὸν τίτλο «Βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα» καὶ μὲ ὑπότιτλο: «Παρὰ τὶς πολλὲς ἐντάσεις, ἡ Ἑλλάδα ἔστειλε σωστικὰ συνεργεῖα στήν Τουρκία. Ἡ συμπαράσταση τῶν πολιτῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι μεγάλη». Τὸ ρεπορτὰζ καταγράφει τὶς προσπάθειες τῶν Ἑλλήνων διασωστῶν στὴν Τουρκία καὶ τοὺς τόνους ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ποὺ ἔχουν ἤδη σταλεῖ στὶς πληγεῖσες περιοχὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. «Ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Τουρκία, οἱ στρατιωτικὲς ἀπειλὲς τοῦ Τούρκου Προέδρου παραμερίζονται».

Ἡ “Stuttgarter Zeitung” δημοσιεύει ἄρ­θρο ὑπὸ τὸν τίτλο «Οἱ ἐχθροὶ θὰ γίνουν τώρα φίλοι;» καὶ κάνει λόγο γιὰ μνῆμες ἀπὸ τὸ 1999, ὅταν οἱ σεισμοὶ ἔφεραν τὶς δύο χῶρες πιὸ κοντὰ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο. «Ἀνοίγει τώρα ἕνα παράθυρο ἐπαναπροσέγγισης;» («kathimerini.gr» 12-2-2023)
Μᾶς προκαλεῖ ἐντύπωση ὅτι τρία ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γερμανικὰ ΜΜΕ ἐξυμνοῦν τὴν ἄμεση βοήθεια τῆς Ἑλλάδας στοὺς σεισμόπληκτους τῆς Τουρκίας καὶ ταυτόχρονα θεωροῦν ὅτι ἡ κίνηση αὐτὴ τῆς χώρας μας ἀποτελεῖ μία ἀφορμὴ γιὰ βελτίωση τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ἀσφαλῶς ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔτρεξε νὰ συμ­παρασταθεῖ στοὺς δοκιμαζόμενους γείτονές μας ἐξυπηρετώντας κάποια πολιτικὴ σκοπιμότητα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἔχει μακραίωνη παράδοση χριστιανικῆς ἀγάπης. Αὐτὸς εἶναι ὁ πολιτισμός της, αὐτὲς εἶναι οἱ ἀξίες της, αὐτὰ εἶναι τὰ ἰδανικά της. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ ἀναγνωρίζουν πλέον πλῆθος Τοῦρκοι, ποὺ ἔγραψαν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως: «Ἐμεῖς τοὺς εἴπαμε ὅτι θὰ τοὺς ἐπιτεθοῦμε νύχτα καὶ αὐτοὶ ἤρθανε μέρα γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν. Σ’ εὐχαριστοῦμε, Ἑλλάδα». Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἑλλάδα ποὺ ξέρει νὰ ἀγαπᾶ τοὺς πάντες.