Ὀρθοδοξία, ἡ καλύτερη ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀναγέννηση τῆς Εὐρώπης!

Ὁ Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Rod Dreher, ἐπικεφαλῆς ὁμάδας δημοσιογράφων, συνάντησε τὸν Πρωθυ­πουρ­γὸ τῆς Οὑγγαρίας Viktor Orban στὴ Βουδαπέστη καὶ τοῦ πῆρε συνέντευξη, τὴν ὁποία δημοσίευσε στὸ περιοδικὸ “The American Conservative”. Στὴ ­συνέντευξή του αὐτή, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, εἶπε:

«Ρώτησα τὸν Πρωθυπουργό, ἕνα Καλβινιστή, γιὰ τὴν πεποίθησή του ὅτι ἡ ἀναγέννηση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς χριστιανικῆς πίστης.

“Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγεννηθεῖ μὲ τὴν πολιτική”, εἶπε, προσθέτοντας ὅτι ἡ πίστη εἶναι θέμα μεταστροφῆς τῆς καρδιᾶς ἑνὸς ἀτόμου. Ὡστόσο, ἐπιπλέον ἀνέφερε ὅτι, ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ξυπνήσουν καὶ δὲν ἀντισταθοῦν στὶς κυρίαρχες πολιτιστικὲς τάσεις, ἡ πίστη θὰ ἐξαφανισθεῖ.

“Ἡ καλύτερη ἐλπίδα σήμερα εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι”, εἶπε. “Δὲν ἀμφιβάλλουν, ἀλ­λὰ πιστεύουν”. Ὁ Ὄρμπαν συνέχισε χαρακτηρίζοντας τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ὡς τὸ “πιὸ σημαντικὸ ἀπόθεμα” γιὰ νὰ ἀνακτήσουν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Δύσεως τὴ θρησκευτική τους βάση. Στὴ συνέχεια τόνισε: “Ἐὰν ἡ Εὐρώπη θέλει νὰ ἐπιβιώσει, πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὴν πίστη ποὺ δημιούργησε τὴν ἱερὴ τάξη πάνω στὴν ὁποία οἰκοδομήθηκε ὁ πολιτισμός της”.

Καὶ συνέχισε: “Αὐτὴ ἡ κοινωνικὴ δομὴ ποὺ χτίστηκε τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Εἶναι καταδικασμένη νὰ καταρρεύσει”. Ἐὰν ἡ ἡγεμονία τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλου καὶ ἄλλες ἐκφάνσεις προοδευτικῆς τρέλας καταρρεύσουν σύντομα, τότε “ἡ ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση θὰ εἶναι πολὺ πιὸ γρήγορη ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε. Ἀλλὰ πρῶτα πρέπει νὰ τὶς συντρίψουμε πολιτικά”…» («lesalonbeige.fr» 29-1-2023).

Μᾶς προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση τὸ ὅτι ἕνας Καλβινιστὴς Πρωθυπουργός, ἀνεξ­αρτήτως τῶν πολιτικῶν του πεποιθήσεων, ὁμιλεῖ τόσο σωστὰ καὶ ξεκάθαρα γιὰ τὴ σημασία τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως στὴν ἀναγέννηση τῆς Εὐρώπης. ­Θαυμάζουμε τὴν παρρησία του νὰ ἀντιτάσσεται στὸ σύγχρονο σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς νέας τάξεως πραγμάτων. Πολὺ περισσότερο μᾶς ἐκπλήσσει ἡ τόλμη του νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν «ἡγεμονία τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλου καὶ ἄλλες ἐκφάνσεις προοδευτικῆς τρέλας», γιὰ τὶς ὁποῖες εὔχεται νὰ καταρρεύσουν σύντομα. Ἂν τὰ ἔλεγε αὐτὰ ἕνας Ἕλληνας Πρωθυπουργός, θὰ ἔπεφταν καταπάνω του ὅλοι οἱ «προοδευτικοὶ» πολιτικοὶ καὶ δημοσιογράφοι καὶ θὰ τὸν κατασπάραζαν. Μακάρι νὰ εἴχαμε καὶ στὴν πατρίδα μας τέτοιους θαρραλέους πολιτικούς, ποὺ νὰ τολμοῦν νὰ ἀντιστέκον­ται στὴν ἀποδομητικὴ μανία τῆς ἐποχῆς μας.

Κι ἕνα δεύτερο: Ὅταν στὴν ἐποχή μας ἀκούγονται τέτοιες φωνὲς ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ὡς τὴ μόνη ἐλπίδα ποὺ ἀπέμεινε γιὰ νὰ ἀναστηθεῖ ἡ Εὐρώπη, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ σκεφθοῦμε πολὺ σοβαρὰ τὴν εὐθύνη μας καὶ τὸ χρέος μας. Δὲν πέρασαν πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς Στῆβεν Ράνσιμαν ἔλεγε προφητικὰ ὅτι ὁ 21ος αἰώνας στὴν Εὐρώπη θὰ εἶναι ὁ αἰώνας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀντὶ λοιπὸν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες νὰ ἀλληθωρίζουμε στὶς παρακμιακὲς τάσεις τῆς Εὐ­ρώπης, ἔχουμε χρέος νὰ βιώσουμε ζων­τανὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωὴ καὶ νὰ τή μεταλαμπαδεύσουμε πρῶτα στὰ παιδιά μας καὶ ἔπειτα στοὺς Εὐρωπαίους ἀδελφούς μας, ποὺ ἀργοπεθαίνουν πνευματικά.