«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2273 ~ 15-10-2022

EXOFYLLA - sotir-2273.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μακριὰ χτυποῦν καμπάνες ἀπὸ κρύσταλλο! 409
ΕΝΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 411
Βλέπουμε τά βάθη τοῦ σύμπαντος 413
Οἱ δύο πατρίδες 415
Τὸν Χριστιανὸ τὸν δοκιμάζει ὁ πειρασμός 416
Γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖς δίκαιος 418
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 420
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 423
Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν λαό του 425
Ἐπιστράτευση προσευχῆς 427
Μὲ τὸ 1 ἢ μὲ τὸ 2; 429