«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2274 ~ 1-11-2022

EXOFYLLA - sotir-2274.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

100 χρόνια θρήνων… 433
ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ 435
Ἡ σωτηρία τοῦ πλησίον 437
Σεβασμὸς στὴν παράδοση 439
Νὰ πλησιάζεις συγχωρημένος… 441
Ὕμνος λε΄ (35ος) εἰς τὴν Θεοκυήτριαν Παρθένον 443
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 444
Ο «ΧΡΥΣΟΡΡΗΜΩΝ» ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 447
«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι…» 449
Τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀφορμὴ ἀπώλειας; 451
«Ποιός τὴ θέση του θὰ πάρει;» 453
«Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα…» (Α΄) 455