«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2272 ~ 1-10-2022

EXOFYLLA - sotir-2272.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἄκουσέ με, Οὐρανέ! 385
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ 387
Ἡ χαρὰ εἶναι ἐντολὴ 389
Ὁ Ἅγιος Μελέτιος Πηγᾶς, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (1549-1601) 391
Ἡ μεγάλη δοκιμασία 394
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 396
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 399
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται» 401
Θὰ σᾶς μισήσουν 403
Τὸ διπλὸ θαῦμα τῆς προσευχῆς 405