Ὁμιλίες Ἀττικῆς 3/4/2022

Τήν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4/2022
στά ἐξῆς Τμήματα τῆς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
θά γίνουν οἱ ἀκόλουθες ὁμιλίες:

TMHMA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΕΜΑ
ΔΑΦΝΗΣ Χίου 32 5.00 μ.μ. κ. Ἀβραάμ Κοκάλης, Θεολόγος «Ἔθηκαν ἐπί τήν κεφαλήν μου στέφανον ἐξ ἀκανθῶν»
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Σοφ. Βενιζέλου 130 5.30 μ.μ. κ. Γρηγόριος Δίνας, Θεολόγος Ὁ Ἐσταυρωμένος «περί ἡμῶν ὀδυνᾶται» (Ἡσ. ΝΓ, 4)
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σαπφοῦς 77 5.00 μ.μ. κ. Ἠλίας Νικολάρας, Θεολόγος Ὁδοιπορικό στή Μεγάλη Ἑβδομάδα
ΚΥΨΕΛΗΣ Κύπρου 115 5.00 μ.μ. κ. Κωνσταντῖνος Σαββίδης, Θεολόγος Ἡ θαυμαστή ζωή καί διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
ΝΙΚΑΙΑΣ Καισαρείας 134 5.00 μ.μ. κ. Ἀνδρέας Παπαδόπουλος, Θεολόγος Τοῦ γένους ὁ πρόμαχος
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Πεισιστράτους 5 5.00 μ.μ. κ. Σταῦρος Μποζοβίτης, Θεολόγος Εἴσοδος στά  Ἅγια τῶν Ἁγίων