Στήριγμά μας ἡ πίστη

Μεταφέρουμε ἕνα περιστατικὸ ποὺ προβλήθηκε σὲ «βίντεο» πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν ἐκπομπὴ «Μὲ ἀρετὴ καὶ τόλμη» τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων:

«Μαθητὲς Λυκείου πραγματοποίησαν ἐκ­παιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὴ Σχολὴ Ὑποβρυχίων Καταστροφῶν καὶ παρακολούθησαν μία λεπτομερὴ ἐπίδειξη τοῦ ὁπλισμοῦ, μὲ ἀναφορὰ στὸν τρόπο λειτουργίας καὶ στὰ πλεονεκτήματα τῶν ὅπλων. Στὶς ἐρωτήσεις ποὺ ἀκολούθησαν ἀπὸ τοὺς μαθητές, ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ρώτησε τὰ “βατράχια” ποιὸ εἶναι τὸ πιὸ δυνατὸ ὅπλο τοῦ σώματος. Ὁ πλωτάρχης ἀξιωματικὸς ὁπλισμοῦ ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἐκπληκτικὴ ἀπάντηση: “Τὰ πιὸ δυνατὰ ὅπλα ποὺ ἔχουμε, δὲν εἶναι τὸ 50 caliber ἢ τὸ Browning τὸ 50άρι. Δὲν εἶναι τὸ βομβιδοβόλο. Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει ‛αὐτὴ τὴ διόπτρα’. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε καὶ φορᾶμε ὅλοι στὸ στῆθος μας. Εἶναι αὐτὸ ἐδῶ”, εἶπε καὶ ἔδειξε τὸν σταυρὸ ποὺ κρεμόταν ἀπ᾿ τὸν λαιμό του. Οἱ νεαροὶ μαθητὲς ξέσπασαν σὲ ζωηρότατα χειροκροτήματα καὶ ἐπευφημίες στὸ ἄκουσμα αὐτῶν τῶν λέξεων» («Newsbreak» 4-2-2022).

Παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπὸ δύο ὄψεις: Πρωτίστως ἡ θαρραλέα ὁμολογία τοῦ ἀξιωματικοῦ τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ μας γιὰ τὴν πίστη του στὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο τοῦ ­Τιμίου Σταυροῦ. Στὴ συνέχεια ἡ αὐθόρμητη καὶ ἐνθουσιώδης ἐπιδοκιμασία του ἀπὸ μαθητὲς Λυκείου… Ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε λοιπὸν ἀπὸ τὴ λαίλαπα τῆς σημερινῆς ἀποστασίας, ποὺ πιέζει κάποτε ἀσφυκτικὰ τὴν ψυχή μας. Ἡ ἐλπίδα μας πρέπει νὰ στηρίζεται ἀκλόνητα στὸν παντοκράτορα Κύριο. Διότι «οὗ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. ε΄ 20). Ἐκεῖ ὅπου πλήθυνε ἡ ἁμαρτία, δόθηκε πολὺ ἀφθονότερη ἡ θεία Χάρις!