Οἱ αὐτοκρατορίες ἐπιστρέφουν;

«Ἡ Τουρκία εἶναι ἡ ἔκπληξη τοῦ 21ου αἰώνα», ἐπισημαίνεται σὲ ἄρθρο τῆς τουρκικῆς φιλοκυβερνητικῆς ἐφημερίδας «Γενὶ Σαφάκ», στὸ ὁποῖο προβλέπεται ἡ ἀνασύσταση τῶν αὐτοκρατοριῶν καὶ ὁ ἀφανισμὸς τῶν ἀδύναμων κρατῶν.

Τὸ ἄρθρο αὐτό ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Ἰμπραὴμ Καραγκιούλ, ἕναν ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ἀρθρογράφους τῆς τουρκικῆς ἐ­φημερίδας, ἡ ὁποία παίρνει γραμμὴ ἀπὸ τὸ… Γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀνάμεσα στὰ ἄλλα σημειώνει: «Ἡ κατοχὴ τῆς Οὐκρανίας… θὰ ἀποτελοῦσε θανατηφόρο παράδειγμα τοῦ ἀφανισμοῦ, στὸν ὁποῖο θὰ ὁδηγοῦνταν οἱ ἀδύναμες χῶρες τὸν 21ο αἰώνα».

Καὶ συνεχίζει: «Ὑπῆρχε σενάριο Οὐκρανίας γιὰ τήν Τουρκία;… Φυσικά, ὑπῆρχε… Μετὰ τὴν Οὐκρανία, ποιανοῦ πόρτα θὰ χτυποῦσαν, σὲ ποιὰ χώρα θὰ ἔβαζαν φωτιά;…

Ὑπῆρχε ἕνα πολὺ πιὸ φρικτό σενάριο συρρίκνωσης γιὰ τήν Τουρκία παρὰ γιὰ τὴν Οὐκρανία… Ἡ χώρα… θὰ διαλυόταν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἐξωτερικὴ παρέμβαση. Τὸ τμῆμα τῆς Θράκης θὰ ἀποκοπτόταν, τὸ Ἀνατολικὸ καὶ τὸ Νοτιοανατολικὸ θὰ χωριζόταν καὶ θὰ σχεδιαζόταν νέος χάρτης… Ἐὰν αὐτὸ δὲν γινόταν, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ σταματήσουν τήν Τουρκία… Τὸ τρένο ὅμως ἔφυγε τρέχοντας, ἔχασαν τὴν εὐκαιρία νὰ σταματήσουν τήν Τουρκία… Τά μεσογειακά τους σχέδια… χάλασαν…

Μᾶς ἑτοίμασαν ἕνα “οὐκρανικό σενάριο”. Προσπάθησαν μάλιστα νὰ τὸ ἐφαρμόσουν. Ὅμως ἔχουμε μπεῖ στὴν ἐποχὴ τῶν “αὐτοκρατοριῶν” τοῦ 21ου αἰώνα… Ὅταν λέγαμε: “ἡ Τουρκία θὰ εἶναι ἡ ἔκπληξη τοῦ 21ου αἰώνα”, δὲν ὑπερβάλλαμε», καταλήγει στὸ ἄρθρο του ὁ Ἰμπραὴμ Καραγκιούλ («in.gr» 18-3-2022).

Πραγματικὰ μένουμε ἔκπληκτοι μπροστὰ στὸ συγκλονιστικὸ αὐτὸ ἄρθρο. Νομίζει ὁ κορυφαῖος δημοσιογράφος ποὺ τὸ συντάσσει, ὅτι οἱ διεθνεῖς συγκυρίες καὶ οἱ ἀνταγωνισμοὶ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων στὶς ἡμέρες μας θὰ καταπιοῦν κάποιες ἀδύναμες χῶρες (ἀσφαλῶς ὑπαινίσσεται καὶ τὴν Ἑλλάδα μας) καὶ θὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐπανασύσταση τῆς ἀπέραντης ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Πόσο ἀπατᾶται! Πολλοὶ ἀλαζόνες ἡγέτες εἶχαν τέτοιες ἀντιλήψεις, ἀλλὰ διαψεύσθηκαν οἰκτρά. Καὶ ὁ Χίτλερ νόμιζε ὅτι θὰ θριαμβεύσει στὸν κόσμο, ἀλλὰ χάθηκε ὁ ἴδιος. Διότι ὅλες οἱ ὑπερφίαλες χῶρες, ποὺ καταπατοῦν τὸ δίκαιο καὶ φιλοδοξοῦν νὰ γίνουν αὐτοκρατορίες στηριγμένες στὴ βαρβαρότητα καὶ τὸ αἷμα, κάποια στιγμὴ συντρίβονται. Τίς συντρίβει ὁ Θεός.

Ὁ ἐπιφανὴς δημοσιογράφος λοιπόν, μὲ αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζει, ἀποκαλύπτει ­ἄθελά του τὸ μέλλον τῆς χώρας του. Μιᾶς χώρας ποὺ αἱματοκύλισε τὴν ἀνθρωπότητα ἐπὶ αἰῶνες πολλούς, ποὺ κατέστρεψε πολιτισμούς, ποὺ βασάνισε ἀμέτρητους λαούς, ποὺ ἐξόντωσε μὲ φρικτὰ βασανιστήρια ἑκατοντάδες νεομάρτυρες, ποὺ διέπραξε ἀμέτρητες βιαιότητες, καὶ δὲν τιμωρήθηκε ποτέ· μιᾶς χώρας ποὺ διέπραξε τὶς γενοκτονίες ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων καὶ Ἀρμενίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ προκάλεσε τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, καὶ ἔμεινε ἀτιμώρητη.

Ὁ Τοῦρκος δημοσιογράφος θεωρεῖ ὅτι «ἡ Τουρκία θὰ εἶναι ἡ ἔκπληξη τοῦ 21ου αἰώνα»! Μᾶλλον ἔχει δίκαιο. Ὄχι ὅμως γιὰ τὸν θρίαμβο τῆς χώρας του, ἀλλὰ γιὰ τὸ τέλος της. Ἕνα τέλος ποὺ ἔρχεται… Διότι δὲν μποροῦν νά μείνουν ἀτιμώρητα τόσα ἐγκλήματα, τόσες γενοκτονίες, τόσο αἷμα!