«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2259 ~ 15-2-2022

EXOFYLLA - sotir-2259.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζωὴ στὴν ἐξορία 73
Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 75
Τρεῖς λέξεις 77
Ἀντὶ νὰ πτοηθοῦμε, κραταιωνόμαστε 79
«Ὑπόμεινον τὸν Κύριον» 81
Σὲ τίποτε δὲν διαφέρει ἡ τράπεζα τῆς θείας Κοινωνίας ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου 83
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 84
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 87
Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Προτέριος, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 89
Ἐθνοϊερομάρτυρες μικρασιάτες μητροπολίτες 91
«Καρκίνε… δόξα σοι, ὁ Θεός!» 93
Τὸ πεδίο τῆς μάχης (δ΄) 95