«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2258 ~ 1-2-2022

EXOFYLLA - sotir-2258.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἡ ἐπερχόμενη ἀπειλὴ 49

Ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὸν κόσμο 51

«Καρδία σαρκίνη» 53

«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» 55

Ἀρκοῦν τὰ ἀπαραίτητα 57

Ἡ φωνὴ τῶν Πατέρων – Προσευχὴ εὐγνωμοσύνης 59

Ἀπόψεις καὶ Κρίσεις 60

Ἀνοίγει ἡ πύλη τῆς μετανοίας 63

Γιατί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν 65

Ὁ ἐθνοϊερομάρτυρας ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης 67

Θαῦμα τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του 69

Τὸ πεδίο τῆς μάχης (γ΄) – Τὸ μεγάλο μυστικὸ τοῦ πολέμου 71