«Ο ΣΩΤΗΡ» ~ Τεῦχος 2257 ~ 15-1-2022

EXOFYLLA - sotir-2257_ex.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Οἱ «μεγαλέμποροι» 25
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 27
«Μετανοεῖτε» 29
Μπροστὰ στὸ ἀδιέξοδο 31
«Καθ᾿ ἡμέραν» 33
Ὕμνος ρ΄ (100ός) – Εἰς τὴν ὑμνουμένην ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 35
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ 36
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 39
Ὁ ἅγιος μάρτυς Νεόφυτος ὁ ἐν Νικαίᾳ 41
Ἡ ἐπανάσταση 43
Ὁ ξεριζωμὸς τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ 45
«Δὲν κάνει λάθος ὁ Θεὸς» 47