«Ὁ κώδικας Da Vinci καὶ τὰ τριάκοντα ἀργύρια»

Τὴ Μεγάλη Δευτέρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος δημοσίευσε μὲ τὸν παραπάνω τίτλο ἕνα κείμενο, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ταρακουνήσει τὶς συνειδήσεις πολλῶν, καὶ μάλιστα τῶν ἡγετῶν τοῦ τόπου («Ρομφαία» 22-4-2019).

Μὲ λίγα λόγια ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἕνα γνωστό του «νέο παιδὶ πολύτεκνης οἰκογένειας μὲ σπουδές σκηνοθεσίας στὸ ἐξωτερικό, ἀναγκάστηκε νὰ ἐπιστρέψει ἐσπευσμένα στὴν Ἑλλάδα λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα του, γιὰ νὰ σταθεῖ πλάι στὴν οἰκογένειά του καὶ στὰ μικρότερα ἀδέλφια του, ποὺ περνοῦσαν δύσκολες ὧρες»…

Παρὰ τὴν ἀνεργία βρῆκε δουλειὰ «σὲ πολὺ “προοδευτικὴ” ἐφημερίδα ποὺ διαθέτει καὶ διαδικτυακὸ κανάλι». Λίγες ὅμως μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα «ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ζήτησαν νὰ γράψει ἕνα ἄρθρο καὶ νὰ ἑτοιμάσει ἕνα βιντεάκι γιὰ τὰ ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια», ποὺ νὰ προσβάλλει ὕπουλα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μὲ «ὅλες τὶς ἀνοησίες τοῦ “Κώδικα Da Vinci”, τοῦ “Τελευταίου πειρασμοῦ” κλπ κλπ…».

Ὁ νέος ἀρνήθηκε. Παρόλο ποὺ πιέσθηκε ἀσφυκτικά, ἐπέμεινε στὴν ἄρνησή του μέχρι τὸ τέλος.

Τὸ ἀποτέλεσμα;

Ἀπολύθηκε! Χωρὶς κὰν ἀποζημίωση…

Συγκινημένος ὁ Ἐπίσκοπος σημειώνει: «Μία ἐλπίδα γιὰ ὅλους μας. Ὑπάρχουν καὶ σήμερα κάποιοι ποὺ προτιμοῦν τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν χρυσό.

Ἔχασε τὴ δουλειά του ὄχι γιατὶ ἔκλεψε, ὄχι γιατὶ παρανόμησε, ὄχι γιατὶ ἦταν ἀνεπαρκής, ἀλλὰ γιατὶ θέλησε νὰ παραμείνει τίμιος μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ συνεπῶς μὲ τὰ πιστεύω του».

Καὶ καταλήγει ὁ Σεβασμιώτατος προτρέπον­τας τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ κειμένου του, ὅταν διαβάζουν ἢ βλέπουν κάποιο ἀντιχριστιανικὸ δημοσίευμα ἢ ἐκπομπή, νὰ σκέφτονται ὅτι πιθανὸν πίσω ἀπὸ αὐτὰ νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἀπὸ κάποιον ἄλλο δημοσιογράφο «ἕνα τίμιο ΟΧΙ, μία ἀντίσταση στὸν εὐτελισμὸ καὶ βέβαια μία ἄδικη ἀπόλυση».

Ἀπὸ τὴν πλευρά μας νὰ συγχαροῦμε τὸν ἀσυμβίβαστο νέο γιὰ τὸ ἀκέραιο ἦθος του, νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν κοινοποίηση τοῦ περιστατικοῦ, καὶ βέβαια νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ νέου, ὥστε νὰ μένουμε ἀσυμβίβαστοι καὶ ἐμεῖς κάθε φορὰ ποὺ ὁ δαιμονοκρατούμενος κόσμος μᾶς πιέζει νὰ προδώσουμε τὴν πίστη μας.