Φωνὴ διαμαρτυρίας ὅλων τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας

Εἴκοσι δύο Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας μας ἀπέστειλαν στὶς 19-12-2018 ἐμπεριστατωμένη ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὸν Πρωθυπουργό, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, τοὺς Προέδρους τῶν Κομμάτων καὶ τὰ Μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

Ἡ σπουδαία αὐτὴ ἐπιστολὴ μεταξὺ τῶν ἄλλων πολὺ ἀξιόλογων ἀπόψεων ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Πρὶν ἀπὸ ἕνα σχεδὸν χρόνο εἴχαμε ἐκφράσει δημόσια ἀλλὰ καὶ σὲ σᾶς προσωπικὰ τοὺς φόβους μας, τὶς ἀνησυχίες μας καὶ τὶς ἀπόψεις μας σχετικὰ μὲ τὴν προετοιμαζόμενη τότε συμφωνία μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων σχετικὰ μὲ τὸ ὄνομα… Δυστυχῶς δὲν εἰσακουσθήκαμε… Ποιὸ εἶναι τὸ ὄφελος τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὴ χώρα μας; Νὰ βρίσκεται καὶ πάλι ἀντιμέτωπη μὲ τὴν ἀδιαλλαξία τοῦ γειτονικοῦ κράτους… Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς γειτονικῆς χώρας ἀναφέρεται σὲ “Μακεδόνες” ποὺ καταπιέζονται στὴν Ἑλλάδα… “Τώρα ἔχουμε εὐκαιρίες γιὰ τὰ παιδιὰ στὴν Ἑλλάδα νὰ μάθουν τὴ μακεδονικὴ γλώσσα”…

Γιατί δὲν ὑπῆρξε σθεναρὴ καὶ δυναμικὴ ἀντίδραση τῆς ἡγεσίας τῆς χώρας μας σὲ αὐτὲς τὶς δηλώσεις;… Ἐμεῖς τί κάναμε γιὰ ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα προκαλεῖ καὶ ἐνθαρρύνει ἡ ὑπογραφὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Τὸ μόνο ποὺ κάναμε ἦταν νὰ κατηγοροῦμε ἄκριτα καὶ ἄδικα τοὺς μαθητές, τὰ παιδιά μας, ποὺ ξεσηκώθηκαν γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν πατρίδα τους καὶ τὴν ἱστορία της, ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπὸ ἀκροδεξιὰ κόμματα καὶ φασιστικὲς ἰδεολογίες… Γιατί ἀλήθεια; Εἶναι φασιστικὸ νὰ ὑπερασπίζεται κανεὶς τὴν πατρίδα του;…

Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση στὴ γειτονικὴ χώρα… Δὲν ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ οὔτε χιλιοστὸ ἀπὸ τὶς θέσεις τους γιὰ τὴ “Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου”, γιὰ τὴ “μακεδονικὴ” γλώσσα… διαφημίζοντας τὴ δῆθεν σλαβικὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων ἰσαποστόλων ἁγίων αὐταδέλφων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου», ποὺ μετέφεραν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στοὺς Σλάβους. «Τελευταῖο θλιβερὸ παράδειγμα ἡ προτεινόμενη ἀφαίρεση τοῦ κεφαλαίου γιὰ τὸν Παῦλο Μελᾶ, τὸν Γερμανὸ Καραβαγγέλη καὶ τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα ἐν γένει ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας». Συγχρόνως ἀπαιτοῦν τὴν ἀναγνώριση τῆς λεγομένης «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας», τὴν ὁποία ὅμως δὲν ἀναγνωρίζει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. «Ἀναμένομεν καὶ διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος συνοδικῶς τὴν συμπαράστασίν της.

Παρακαλοῦμε θερμῶς ὅλους σας νὰ ἀναλογισθεῖτε τὶς ἱστορικές σας εὐθύνες καὶ νὰ μὴ θε­λήσετε νὰ βρεθεῖτε ἀνακόλουθοι ἀπέναντι στὸν λαό μας καὶ στὴν Ἱστορία. Ἐμεῖς δηλώνουμε ὅτι θὰ πράξουμε τὸ χρέος μας, ὑπείκον­τες στὴν ἀρχιερατική μας συνείδηση καὶ στὴν ἱστορικὴ εὐθύνη ποὺ ὅλοι ἔχουμε».

Λόγοι ἀντάξιοι Ἑλλήνων ἀρχιερέων. Λόγοι ἱστορικοὶ σφραγισμένοι μὲ τὶς 22 ὑπογραφές τους.