Ἡ ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὰ Σκόπια

Στὴ συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν­όδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 10ης Ἰανουαρίου 2018 συζητήθηκε μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ συγκίνηση τὸ θέμα τοῦ γειτονικοῦ μας κρατιδίου τῶν Σκοπίων ποὺ ἀπασχολεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοὺς Πανέλληνες. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐλέχθη ὅτι τὸ κράτος αὐτὸ «σφετερίζεται καὶ διεκδικεῖ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο δὲν τοῦ ἀνήκει, δηλαδὴ τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ τοιουτοτρόπως τραυματίζει τὴν ἑλληνικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἱστορικὴ πρα­γματικότητα». Ἔχουμε ἕναν ἐπιπρόσθετο λόγο εὐαισθησίας, δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν ὅρο “μακεδονικὴ” χρησιμοποιεῖ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ σχισματικὴ ἐκκλησία τῶν Σκοπίων» («Ἑστία» 11-1-2018), τὴν ὁποία δὲν ἀναγνωρίζει καμία ἄλλη ἐπίσημη Ἐκκλησία.

Μετὰ ἀπὸ πολλὴ καὶ ἐμπεριστατωμένη συζήτηση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος «παρέμεινε ἀμετακίνητη στὴν πάγια ἐθνικὴ θέση γιὰ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα καὶ ἀπέρριψε κατηγορηματικὰ ὁποιαδήποτε χρήση τοῦ ὅρου “Μακεδονία” ἢ παραγώγου του ὡς συστατικοῦ ὀνόματος τοῦ γειτονικοῦ κράτους». Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος στὴν ἀπόφασή της γιὰ τὸ Μακεδονικὸ ὑπενθυμίζει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἔχει μαρτυρήσει μὲ τὸν λόγο καὶ τὸ αἷμα κλήρου καὶ λαοῦ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων».

Παράλληλα «ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα προειδοποιώντας γιὰ ἐνδεχόμενες ἀρνητικὲς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο ἡ ἐνδεχόμενη διαπραγμάτευση χρήσης τοῦ ὅρου “Μακεδονία” στὴν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας”».

Ὁ Μακαριώτατος «Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος μιλώντας σὲ δημοσιογράφους μετὰ τὴ συνεδρίαση δήλωσε: “Παρακολουθοῦμε μὲ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγωνία αὐτὴν τὴν ὑπερ­κινητικότητα γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας… Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει κάθε δικαιολογία νὰ ἐνδιαφερθεῖ γι᾿ αὐτὸ τὸ θέμα, γιατὶ ὅπως ξέρουμε, δὲν εἶναι μόνο θέμα πολιτικό, ἐθνικό, εἶναι καὶ θέμα ἐκκλησια­στικό”. Καὶ συμπλήρωσε: “Παρακολουθοῦμε μὲ πολλὴ ἀγωνία ἀλλὰ καὶ συγκίνηση τὸ θέμα”» («Δημοκρατία» 11-1-2018).

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες θὰ ἀκούσουν τὴν εἰλικρινὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἀφουγκρασθοῦν τοὺς παλμοὺς τῆς καρδιᾶς τοῦ λαοῦ μας, θὰ ἀντιληφθοῦν τὴν ἐπιταγὴ τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία δὲν παραχωρεῖται σὲ κανέναν καὶ γιὰ τὴν ὁποία ἥρωες Παῦλοι Μελάδες θυσιάσθηκαν, δασκάλες ἀτρόμητες σφαγιάσθηκαν, ἱερεῖς ἀσυμβίβαστοι κατακρεουργήθηκαν, ἀφήνοντας σὲ μᾶς τὴν παρακαταθήκη ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι ΜΙΑ καὶ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!