Εὐγενικὴ διαμαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης

Μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Δήμαρχο Παλαιοῦ Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν ἀναφέρεται στὴν τοποθέτηση ἀπὸ ἐκεῖνον στὴν εἴσοδο τῆς πόλεως γλυπτοῦ ἔργου μὲ τὴν ὀνομασία «φύλαξ». Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ «Δήμαρχος εἶχε δηλώσει ὅτι τὸ γλυπτὸ αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ τὸν φύλακα ἄγγελο τῆς πόλεως. Ἀμέσως ὅμως ξέσπασαν δικαιολογημένες ἀν­τιδράσεις ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν, καθότι τὸ γλυπτό, τόσο μὲ τὸν σχεδιασμό του (κεφάλι καὶ φτερὰ ἀετοῦ – σῶμα ἀνθρώπινο), ὅσο καὶ μὲ τὸ χρῶμα του (κόκκινο), μᾶλλον παραπέμπει σὲ ἄγγελο τῆς κολάσεως παρὰ σὲ φύλακα ἄγγελο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν κ. Δήμαρχο μεταξὺ ἄλλων παραθέτει καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἡ πόλη μας, ἀγαπητὲ κ. Δήμαρχε, ἔχει, μετὰ Θεόν, προστάτη καὶ πολιοῦχο της τὸν μεγάλο καὶ ἅγιο ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ἀλέξανδρο καὶ παράλληλα σεμνύνεται γιατὶ στὸν ἀρχαῖο φαληρικὸ λιμένα ἀποβιβάστηκε ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ ὄδευσε πρὸς τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ κηρύξει ἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο τὸ εὐαγγέλιο Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐκ τούτου δὲν νομίζω ὅτι ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπὸ ἕνα γλυπτὸ ἀμφιβόλου συμβολισμοῦ, ὅποια – μικρὴ ἢ μεγάλη – καλλιτεχνικὴ ἀξία κι ἂν ἔχει». Καὶ συνεχίζει λέγοντας ὅτι ἡ θέση στήν ὁποία τοποθετήθηκε τὸ γλυπτό – μεταξὺ δύο παρεκκλησίων ἰδιαιτέρως ἀγαπητῶν στοὺς Φαληριῶτες καὶ πολὺ κοντὰ στὸ μνημεῖο τοῦ ἀποστόλου Παύλου – εἶναι ὅλως ἄκαιρη καὶ ἀνεπιτυχής. «Εὔκολα κάποιος – καὶ ὄχι μόνο ὁ κακοπροαίρετος – μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ σκέψη ὅτι τὸ ἐν λόγῳ γλυπτό, τοποθετημένο στὴ συγκεκριμένη θέση, προσβάλλει τὴ χριστιανικὴ παράδοση τῆς πόλεως».

Συμφωνοῦμε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο ὅτι τέτοιες δημιουργίες εἶναι ἀπαράδεκτες καὶ προσβάλλουν τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὸ κοινὸ αἴσθημα τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς Ὀρθόδοξης χώρας. Παρόμοιο γλυπτὸ ἔχει στηθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια σὲ κεντρικὴ πλατεία τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ παριστᾶ τὴν πτώση τοῦ Ἰκάρου (ἔτσι ἔχει σημασιοδοτηθεῖ), ἡ ὅλη του ὅμως ἐμφάνιση καὶ ὁ σχεδιασμός του παραπέμπει στὸν πεσόντα Ἑωσ­φόρο μᾶλλον παρὰ στὸν Ἴκαρο. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ πρέπει ἐπιτέλους νὰ σταματήσει. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἐν ὀνόματι τῆς τέχνης νὰ ὑφιστάμεθα ἔμμεσες καὶ συγκεκαλυμμένες – περισσότερο ἢ λιγότερο – προσ­βολὲς τῆς πίστεώς μας. Ὀφείλουν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι σὲ τέτοιες δημιουργίες νὰ σέβονται τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῆς χώρας αὐτῆς.